MAN Diesel & Turbo vil forebygge stress med nyt digitalt ledelsesværktøj

skilt

Der skal sættes tidligt ind, når en medarbejder viser tegn på stress. Derfor har den internationale motorvirksomhed MAN Diesel & Turbo taget et nyt digitalt ledelsesværktøj i brug i deres københavnske afdeling. E-læringsværktøjet er udviklet af konsulent- og rådgivningsvirksomheden Lifewise i samarbejde med it-virksomheden KMD og skal styrke ledernes evner til at lede medarbejdere, der for en periode er sårbare på grund af en personlig krise, stress eller en forandring. Til at starte med har det digitale ledelsesværktøj indgået i et projekt med 100 medarbejdere og ledere, og det er planen, at alle 1.400 ansatte i den københavnske organisation tager e-læringsværktøjet i brug i løbet af foråret 2017.

Ubalancer i arbejds- og privatliv, nye arbejdsopgaver, sygdom eller dødsfald i nærmeste familie eller sociale problemer med børnene. Der kan være mange kriser, som kan føre til stress hos virksomhedernes medarbejdere.

Hos den internationale motorvirksomhed MAN Diesel & Turbo ser man et behov for øget opmærksomhed på området. Derfor har den københavnske afdeling siden januar sidste år kørt et pilotprojekt med fokus på at forebygge stress, hvor de har taget et nyt digitalt ledelsesværktøj i brug, som skal styrke ledernes evner til at lede medarbejdere, der for en periode er sårbare på grund af en personlig krise, stress eller en forandring. På baggrund af de gode erfaringer udbreder virksomheden e-læringsværktøjet til alle 1.400 medarbejdere i løbet af foråret 2017. Værktøjet er bygget op som et træningsmodul og et opslagsværk til både medarbejdere og ledere, der forebygger og samtidig tilbyder den rette hjælp, når stress eller kriser rammer.

- Stress skal altid tages alvorligt. Vi har valgt at sætte ind på området, da omkostningen for medarbejderen, medarbejderens familie, kolleger, teamet, lederen og hele organisationen er stor. Det handler om at tage fat i ’ubalancen’ på et tidligt tidspunkt, da belastningen derved på alle planer bliver mindre. Derfor er dialog og opmærksomhed væsentlige faktorer i den forebyggende og tidlige indsats, som er vigtig for alle parter, siger Lars Breusch, HR-direktør i MAN Diesel & Turbo i Danmark.

Medarbejdere ramt af stress

MAN Diesel & Turbo fører ingen statistikker over antallet af medarbejdere med stress. Men Henrik Rechnagel Olesen er en af de ledere, der inden for de seneste to år har skullet lede medarbejdere, der gik ned med stress og blev sygemeldt.

- Det var første gang i mit lange arbejdsliv i udviklingsafdelingen, hvor jeg har oplevet, at mine medarbejdere blev ramt af stress. Som leder har jeg brug for at have let adgang til noget konkret rådgivning og materiale, når jeg står i en akut situation. Her giver værktøjet god mening, fordi det kan forberede os ledere på samtalen med medarbejderen, der er svær nok at tage i forvejen. Hvis vi bare kan undgå, at én medarbejder bliver syg og sygemeldes, er det en stor gevinst for os alle, siger Henrik Rechnagel Olesen, Senior Manager og Head of Control & Monitoring hos MAN Diesel & Turbo i Danmark.

Lederne skal kunne spotte stress

Inden for de seneste tre år har syv ud af ti ledere mindst én gang haft en samtale med en medarbejder om medarbejderens stress. Det viser en undersøgelse fra januar 2016 foretaget af Ledernes Hovedorganisation og analyseinstituttet YouGov blandt 4.467 ledere. Samtidig svarer 95 procent af lederne, at medarbejderes stress er en del af ledelsesopgaven.

Det digitale værktøj Lifewise eMotion er udviklet af konsulent- og rådgivningsvirksomheden Lifewise i samarbejde med it-virksomheden KMD. Værktøjet indeholder blandt andet redskaber til lederens forberedelse på dialog med sårbare medarbejdere og indsigt i egen lederstil og er tilgængeligt 24 timer i døgnet.

- Stress er et udbredt og alvorligt problem i erhvervslivet i Danmark. Det kan være svært for både ledere og medarbejdere at håndtere personlige problemer og arbejdsrelaterede udfordringer. Derfor handler det om at forberede lederne i virksomheden på at kunne lede medarbejdere – også hvis de bliver bragt i en krise eller får stress. Her er træning og uddannelse vigtig, fordi det kan skærpe bevidstheden om, hvilke tegn de skal være opmærksomme på, og hvordan de så bedst og tidligst muligt går i dialog og håndterer situationen med medarbejderen, siger direktør i Lifewise, Sisse Fallinge, som gennem flere år har arbejdet med ledelsesrådgivning.

Hos KMD, der har udviklet det digitale ledelsesværktøj, oplever man i øjeblikket en voksende interesse for digital understøttelse af HR-arbejdet. 

- E-læringsværktøjet Lifewise eMotion viser, at digitale værktøjer kan hjælpe på komplekse problemstillinger. Det digitale ledelsesværktøj er med til at understøtte HR-arbejdet og giver både ledere og medarbejdere mulighed for at tilegne sig kompetencer på tværs af tid og rum, siger KMD-direktør Helle Huss.

Om Lifewise eMotion

Lifewise eMotion er et e-læringsværktøj til ledere. Det er bygget op om et træningsmodul og et opslagsværk, der forebygger og samtidig tilbyder den rette hjælp, når krisen rammer 24/7. I træningsmodulet får lederen forskellige værktøjer, eksempelvis til at spotte medarbejdere i krise og arbejde med sin personlige lederprofil i forhold til, hvordan man tackler en medarbejder, der for en tid ikke performer optimalt på grund af stress eller krise. Opslagsværket er bygget op om otte ledelsesdilemmaer.

 Lifewise har udviklet e-læringsværktøjet sammen med it-koncernen KMD, der har en afdeling, som udelukkende beskæftiger sig med e-learning. Lifewise eMotion distribueres som en cloud-baseret løsning, hvor man logger sig på via en internetbrowser. Læs mere om Lifewise på lifewise.dk

Om MAN Diesel & Turbo

MAN Diesel & Turbo er verdens førende leverandør af large bore dieselmotorer og turbomaskineri til marine og stationære anlæg. Virksomheden udvikler totakt- og firetaktmotorer til fremstilling både i virksomheden selv og af dets licenstagere. Motorerne leverer ydelser på mellem 450 kW og 87 MW. MAN Diesel & Turbo udvikler og fremstiller også gasturbiner på op til 50 MW, dampturbiner på op til 150 MW samt kompressorer med flowvolumener på op til 1,5 million m³/t og tryk på op til 1.000 bar. Produktprogrammet omfatter endvidere turboladere, CP-propellere, gasmotorer og kemiske reaktorer. MAN Diesel & Turbo leverer desuden komplette fremdrivningssystemer til skibsbranchen, turbomaskineri til olie- og gasindustrien samt processindustrien og til turnkey kraftværker. MAN PrimeServ leverer eftersalgsservice på verdensplan. MAN Diesel & Turbo har omkring 12.700 ansatte fordelt på over 100 international lokationer, fortrinsvis i Tyskland, Danmark, Frankrig, Schweiz, Tjekkiet, Italien, Indien og Kina. MAN Diesel & Turbo er et firma under MAN SE, som er med på det tyske DAX aktieindeks over de 30 største virksomheder i Tyskland.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD's forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. KMD har gennem de seneste år opbygget en solid portefølje af private kunder og løser i dag opgaver for mere end 800 danske og udenlandske virksomheder. Ved at overlade opgaver som it-drift og systemvedligeholdelse, løn- og personaleadministration samt printopgaver til KMD kan virksomhederne fokusere på egne kernekompetencer - til fordel for den daglige forretning, strategi og innovation. KMD koncernen har en årlig omsætning på godt fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension. Læs mere på www.kmd.dk.

Kontaktinformation

KMD, presse- og kommunikationskonsulent Line Dall, mobil (+45) 25 10 38 15, lxd@kmd.dk