NEC anerkendt som førende klimavirksomhed på CDP’s A-liste

Grønne data

Den japanske teknologikoncern NEC, som ejer KMD, er blevet anerkendt for sin indsats for bæredygtighed. Således har koncernen sikret sig to pladser på CDP’s prestigefyldte "A-liste” – dels for sit overordnede bidrag til håndtering af klimaforandringer, dels for beskyttelse af vandsikkerheden de steder, NEC opererer.

CDP er en international nonprofit-organisation, hvor investorer, virksomheder, byer, nationer og regioner driver et globalt informationssystem til at håndtere miljøpåvirkninger og sikre bæredygtighed. Formålet er at sikre gennemsigtighed og fælles forståelse for, hvordan verdensøkonomien kan udvikle sig i en mere bæredygtig retning.

I regnskabsåret 2020 har flere end 9.600 virksomheder verden over videregivet oplysninger via CDP. Ud over NEC er virksomheder som Apple, Cisco og Coca-Cola repræsenteret på A-listen. Af danske virksomheder kan bl.a. nævnes Ørsted, Novo Nordisk og Carlsberg.

CO2-neutral i 2050

I 2017 annoncerede NEC offentligt virksomhedens klimaforandringspolitik helt frem til 2050. En klimaforandringspolitik, der blandt andet sigter mod at reducere CO2-emissionerne fra koncernens direkte forretningsaktiviteter væsentligt, og som forventes fuldstændigt CO2-neutrale inden 2050.

Bæredygtighedschef Ditte Haugaard Clausen fra KMD udtaler:

”Den internationale anerkendelse af NEC’s klimaindsats falder godt i hak med KMD’s målrettede arbejde med at reducere klimabelastning med digitale og datadrevne løsninger, der understøtter den grønne omstilling. For KMD’s vedkommende er målet at blive CO2-neutral i egen forretning allerede i 2030.”

SBT-certificering

I 2018 modtog NEC en såkaldt SBT-certificering og arbejder løbende på at udvide brugen af vedvarende energi og reducere CO2 i hele forsyningskæden. SBT står for Science-Based Targets – eller på dansk: videnskabeligt baserede mål – og hjælper virksomhederne med at regne ud, hvor meget og hvor hurtigt de bør reducere deres udledning af drivhusgasser for at undgå negative påvirkninger af klimaet.

NEC benytter også data og digitalisering til at skabe grønne løsninger, der reducerer klimaforandringerne i samarbejde med en bred vifte af kunder. Desuden arbejder NEC på at reducere mængden af vand, der bruges i virksomhedens anlæg. Endelig støtter NEC katastrofeforanstaltninger rundt om i verden gennem brug af AI og IoT.  

Du kan læse mere om NEC’s klimastrategi her

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef