Nudging skal sikre mere bæredygtighed i de kommunale indkøbskurve

Bæredygtig it

Indkøbere i landets kommuner vil gerne vælge bæredygtigt, når der f.eks. skal købes nye pc’er og sammensættes kommunale madordninger, men de savner konkrete redskaber. Et nyt udviklingsprojekt faciliteret af KMD i kommunerne Horsens, Sønderborg og Aabenraa vil gennem adfærdsdesign trække indkøberne i en grønnere retning.

I dag starter udviklingsprojektet Bæredygtige indkøb i tre jyske kommuner – Horsens, Sønderborg og Aabenraa. Målet er at udvikle et redskab, som kan nudge kommunernes mange indkøbsansvarlige til i højere grad at træffe bæredygtige valg i indkøbssituationen.

Den enkelte indkøber er ofte decentralt placeret i den kommunale organisation og skal træffe valg om indkøb af mange produkter på meget kort tid. Samtidig er der ofte mangel på viden om, hvilke produkter, der rent faktisk er mest bæredygtige.

”Vi har adgang til data om bæredygtighed, men det skal omsættes til handling, når indkøbene konkret bliver foretaget. Vi oplever nemlig, at selv om den enkelte indkøber i dag har masser af gode intentioner, der flugter med kommunens bæredygtige indkøbspolitik, så mangler man konkrete redskaber til at ændre indkøbsmønstre og skabe forandring. Projektet betyder, at vi både kan arbejde med det ønskede indkøbsmønster og følge op på fremdriften,” udtaler udbudsleder Bo Sørensen, Aabenraa Kommune.

Udviklingsprojektet skal derfor sikre, at viden om produkternes bæredygtighed enkelt og forståeligt integreres direkte i de kataloger, der præsenteres for indkøberen.

På den måde ønsker deltagerne i udviklingsprojektet, at indkøberne har den nødvendige viden i den konkrete indkøbssituation. Kommunerne kan samtidig følge op på fremdriften.

Fødevarer og it-udstyr i første række

I projektet vil der blive arbejdet med at designe en brugergrænseflade, som gør det nemt at vælge den bæredygtige løsning. En styrke i projektet er, at det er let at følge op på, om de bæredygtige valg er blevet en god vane, når man efterfølgende trækker data fra indkøbernes fakturaer.

Et samarbejde med rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe A/S sikrer, at viden om udslagsgivende bæredygtighedsparametre for det enkelte produkter bliver identificeret og vurderet. KMD sikrer som datapartner, at denne viden integreres i de relevante systemer.

”Konceptet er åbent og teknologiuafhængigt. Det binder sig ikke til bestemte indkøbssystemer. Vi mener, det er vigtigt for løsningens succes, at data integreres til alle de eksisterende indkøbssystemer for at sikre den bredest mulige anvendelse af data og dermed også den størst mulige adfærdsændring. Det kan vi gøre ved at binde produkternes bæredygtighedsprofil op på f.eks. produktnummer, stregkode eller anden unik identifikation hos den enkelte leverandør,” forklarer rådgivningsdirektør for bæredygtighed i KMD Søren Brixen.

Projektpartnerne har aftalt, at produktkategorierne fødevarer og it-udstyr bliver de første i en lang række af produktkategorier, der kommer med i bæredygtighedsprojektet.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef