Ny uddannelse til administrative medarbejdere i kommunerne

Kolleger taler sammen på gang

Arbejdsopgaverne for administrative medarbejdere i kommunerne har ændret sig markant i løbet af de seneste par år, og der er større krav til, hvad eksempelvis en lønkonsulent eller en økonomiarbejder skal kunne. På baggrund af en undersøgelse blandt 247 kommunale ledere har KMD og UCN act2learn lanceret en ECTS-givende uddannelse, der skal løfte rådgivningskompetencerne hos de administrative medarbejdere. Fire økonomimedarbejdere fra Bornholms Regionskommune har som nogle af de første taget uddannelsen.

De administrative it-systemer har i mange år haft en central rolle i de kommunale medarbejderes arbejde. Systemerne har fortsat en central rolle, men medarbejdernes funktioner har ændret karakter i takt med digitaliseringen af den kommunale administration, hvor flere opgaver er blevet automatiseret eller decentraliseret.

Det betyder, at de administrative medarbejderes rolle i højere grad er vendt mod rådgivende funktioner, og det stiller nye krav til medarbejderne og deres kompetencer.

Med afsæt i en undersøgelse blandt 247 kommunale ledere har KMD i samarbejde med UCN act2learn, der er efter-/videreuddannelsesafdelingen i University College Nordjylland, udviklet en ECTS-givende uddannelse, der skal hjælpe de administrative medarbejdere med skiftet og til at stå stærkere i forandringerne ude i kommunerne.

- På baggrund af vores mangeårige tilstedeværelse i kommunerne og en større undersøgelse blandt de kommunale ledere kunne vi se, at der var et behov for en tværgående uddannelse på det administrative område. Det handler ikke længere om kun at være dygtig til regler og være en solid systembruger af it-systemerne. Der skal i dag vejledes og rådgives om, hvordan man samarbejder om de store mængder data på området, og hvordan informationerne blandt andet udnyttes i forandringsprocesser i kommunerne, fortæller Søren Anderberg, der er områdedirektør i KMD.

Medarbejdere har fået nye kompetencer

Uddannelsen er rettet mod de mere end 40.000 kommunale medarbejdere, som hver dag benytter eller er i berøring med de administrative systemer fra KMD, der går under navnet KMD Opus. På uddannelsen lærer deltagerne blandt andet at håndtere forandringer og blive stærke rådgivere, og de vil samtidig få styrket deres evner til at varetage tværgående opgaver i kommunen.

Fire økonomimedarbejdere fra Bornholms Regionskommunes regnskabsafdeling har deltaget på uddannelsens første hold.

- Det er en relevant uddannelse for vores medarbejdere, som sidder med regnskab og økonomi, fordi uddannelsen knytter sig meget an til det arbejde, som de laver til daglig. Samtidig har de undervejs fået kompetencer på det kommunikative plan, hvor de er blevet bedre klædt på til at vejlede og rådgive andre og deltage i projekter på tværs i kommunen, siger Anette Stæhr, leder af Regnskab under Center for Økonomi og Personale i Bornholms Regionskommune og fortæller, at kommunen i fremtiden kontinuerligt vil give medarbejderne i regnskabsafdelingen mulighed for at tage KMD Opus Procesrådgiveruddannelsen.

- Vi har fået positive tilbagemeldinger fra vores medarbejdere, og vi har fået henvendelser fra flere, som også gerne vil afsted. Det er også vores plan, at de projekter, som vores medarbejdere har lavet undervejs i uddannelsen, vil vi omsætte til noget brugbart i kommunen. Det er to af vores medarbejdere allerede i gang med, siger Anette Stæhr.

HK: Efteruddannelse giver pote for kommunerne

I HK er man glade for de nye muligheder til medlemmerne.

- Vores medlemmers jobprofiler er under hastig udvikling, og det er et glimrende tiltag, som KMD og UCN act2learn nu lancerer. Uddannelsen blander de digitale færdigheder med det formelle løft, som er vigtigt. Kommunernes effektiviserings- og digitaliseringsagenda kræver ændrede kernekompetencer, og derfor er efteruddannelse af medarbejderne helt centralt både for kommunerne såvel for de enkelte medarbejdere. I sidste ende giver det pote for alle parter at have så dygtige og kvalificerede ansatte som muligt i kommunerne, fortæller Christian Nyholm, uddannelsespolitisk konsulent hos HK kommunal.

Om uddannelsen

  • Er udfærdiget i et samarbejde mellem KMD og UCN act2learn
  • Er rettet mod de mere end 40.000 kommunale medarbejdere, som hver dag benytter eller er i berøring med de administrative systemer fra KMD, der går under navnet KMD Opus
  • Tager udgangspunkt i rollen som rådgiver, facilitator og projektkoordinator omkring anvendelse af et Enterprise Resource Planning-system (ERP)
  • Gennemføres sideløbende med det daglige arbejde og består af 6-7 undervisningsdage, cases i undervisningen, hjemmeopgaver, action learning- og en eksamensopgave
  • Er ECTS-givende