Skoleelever med højt fravær kan have ondt i psyken: Nyt fraværsværktøj vil give eleverne en håndsrækning

Male and female students sitting in classroom

På opfordring fra Danske Skoleelever har it-virksomheden KMD, der står bag læringsportalen MinUddannelse, tilføjet en diskret håndsrækning til elever med højt fravær. De får nemlig tilbudt hjælp til at behandle eventuelle mentale og psykologiske udfordringer, som ofte er kerneårsagen bag højt fravær – uden at deres klassekammerater eller lærere kan se det.

Mere end en halv million skoleelever logger hver uge ind på læringsplatformen MinUddannelse. Her kan de følge med i deres ugeplan, lektier og – i mange tilfælde – fravær. Men fraværsjournalen er ikke længere kun en oversigt over den enkelte elevs lovlige og ulovlige udeblivelser fra timerne. Med en ny opdatering kan den nu give en hjælpende hånd til eleverne med højt fravær, idet den automatisk foreslår skridt til at håndtere de psykiske problemer, eleverne måtte have.

Danske Skoleelever hilser initiativet velkomment som en hjælp til at sikre, at flere møder op i skolen, fordi de tilbydes hjælp til at håndtere underlæggende problemer.

”Jeg synes, det er et mega vigtigt og fedt initiativ. Med den direkte notifikation fra MinUddannelse, som henviser til elevrådgivning.dk, kan vi være med til at forebygge psykisk mistrivsel, og vi kan være med til, at elever får hjælp til at have det godt i skolen. I dag er der ikke nok kendskab til de rådgivningsplatforme og hjælpelinjer, som faktisk kan gøre en reel forskel, derfor er vi nødt til at tænke nyt for at få elevernes opmærksomhed, før det er for sent,” siger Mille Mikkelsen, formand for Danske Skoleelever.

Ved ulovligt fravær skal skolen kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til undervisningen. Men der kan ligge flere årsager til grund for sygefravær, og derfor kan denne kontakt til forældrene også ramme de elever, som f.eks. har ondt i maven, fordi de mistrives i skolen.

Hos KMD, som har udviklet løsningen, vil man gerne hjælpe med at øge trivslen blandt skoleelever, og her kan teknologien gøre det muligt at hjælpe eleverne diskret og i rette tid.

”Vores ønske er at gøre hjælpelinjerne lettere tilgængelige, og det kan vi med en ret enkel teknologisk løsning. Mange børn og unge har ikke kendskab til det hav af muligheder, de har. Vi håber at kunne nedbryde et tabu og vise, at det er okay at række ud og bede om hjælp. Der findes mange hjælpelinjer med speciale i forskellige emner og problematikker, som står klar til at hjælpe børn og unge, men de unge skal oplyses om, at de findes, og det kan den nye integration i MinUddannelse tilbyde på en diskret måde,” fortæller Christian Østerballe, som ansvarlig for MinUddannelse i KMD.

En undersøgelse foretaget af Rambøll i 2018 viste, at udskolingseleverne har mere fravær end andre elever i to tredjedele af landets kommuner. Derfor mener KMD og Danske Skoleelever, at den nye fraværsløsning – selv om den naturligvis ikke kan løse alle problemer – giver god mening. Målgruppen for mange hjælpelinjer er børn i mellemtrinsalderen og op, og de beskæftiger sig med problematikker som psykiske udfordringer, skoletræthed, sociale problemer i hjemmet, mobning og sygdom. Alt sammen noget, som er blandt årsagerne til højt fravær.

Fakta om fraværsløsningen

  • Elever, der får ført fravær via MU Elev, vil som noget nyt kunne få en direkte notifikation i læringsplatformen MinUddannelse.
  • Helt konkret vil eleven få en kort tekstbesked i stil med ”Svært ved at komme i skole? Klik her for at få hjælp – uanset årsag.” Eleven bliver her omdirigeret til elevrådgivning.dk, hvor de får et overblik over alle de tjenester, der hjælper børn og unge mellem 0-10. klasse.
  • Diskretion er en del af designet, så notifikationen ikke ledsages af f.eks. en høj lyd. Samtidig er det kun eleven, som får beskeden, og forældre orienteres ikke.
  • Løsningen skal fungere som en håndsrækning til at forebygge højt fravær, inden fraværet ender i stærk mistrivsel eller skolevægring. Løsningen forventes at blive udrullet i løbet af december 2021.

KONTAKT KMD'S PRESSEAFDELING

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef