Nyt KMD selskab skal løfte start-ups til solide forretninger

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

For at understøtte radikale ideer til digital innovation har KMD netop udskilt sin venture-enhed fra moderselskabet. Datterselskabet KMD Venture skal som selvstændig investeringsfond fokusere på skabelsen af nye forretningsmodeller i samarbejde med eksterne forretningspartnere og start-ups. Det første projekt om digital arv og testamenter er allerede sat i søen i samarbejde med innovationseksperterne fra KRING.

Den danske it-koncern har gennem en længere årrække arbejdet med udviklingen af nye forretningskoncepter i en selvstændig venture-enhed. Enheden har blandt andet stået bag nogle af KMD’s nyeste it-løsninger KMD Educa og KMD Viva.

For at skabe bedre betingelser for den radikale innovation har enheden holdt flyttedag og er nu etableret som et selvstændigt datterselskab med egen investeringsfond uden for moderselskabet KMD.

- KMD’s forretningsenheder leverer masser af digital fornyelse til vores offentlige og private kunder. Men radikalt nye forretningsmodeller har brug for andre frihedsgrader og samarbejde med start-ups og eksterne partnere. Ved at etablere et selvstændigt datterselskab kan vi give bedre vilkår for at sætte tempo og arbejde med områder, som vi normalt ikke ville give os i kast med i moderselskabet, siger Eva Berneke, adm. direktør i KMD A/S.

Partnere er nøglen til innovationssucces

Vejen til succes for KMD Venture A/S skal ske gennem samarbejde, og selskabet har sat jagten ind på forretningspartnere og startups.

- Vi ønsker i KMD Venture at byde op til dans. Vi tror på, at når alle byder ind med det, de er bedst til, så kan der skabes nye forretningsmodeller, som ellers ville være umulige at realisere. Nye partnere, potentielle medinvestorer og ikke mindst spændende koncepter og start-ups er derfor interessante for os at komme i dialog med. Vi ser det som vores mission at tænke anderledes og se de muligheder, som man i en stor it-koncern med driftsfokus måske ikke opdager. Vores eneste betingelse er egentlig, at ideerne har et digitalt omdrejningspunkt, fortæller Niklas Marschall, adm. direktør i KMD Venture A/S.

En central partner bliver KRING-selskabet Speedbooting, som KMD Venture A/S har lavet et strategisk samarbejde med. Samarbejdet betyder, at KMD Venture sammen med proceseksperterne fra Speedbooting ud fra strategien “think big, start small, scale fast” skal løfte start-ups til solide forretninger.

Co-founder og CEO Martin Kring fra KRING Gruppen ser frem til samarbejdet med KMD Venture.

- Vi oplever netop nu, at mange ledere ønsker radikal nytænkning i stedet for blot at gøre tingene lidt anderledes. Til forskel fra tidligere er de også klar til at sætte handling bag ordene, hvilket etableringen af KMD Venture er et fornemt eksempel på. Vi er stolte af samarbejdsaftalen med en af Danmarks største brands inden for it og digitalisering. Det bliver spændende at udvikle forretning med dem og arbejde på at etablere succesfulde start-ups med kort time-to-market.

Det digitale testamente

Selv om KMD Venture A/S er et helt nyt selskab, så er de første projekter allerede sat i søen.

- Jeg kan ikke løfte sløret for hele vores portefølje, men vi er kommet godt fra land. Vi ser blandt andet på hele området for digitale testamenter og arv, som der er store potentialer i. I dag fungerer meget omkring testamenter manuelt, og det kan være forbundet med store vanskeligheder at få ryddet op i profiler på sociale medier, hvis pårørende går bort. Vores arbejde går på at samle de områder, man skal forholde sig til, hvis man dør i en let og digital service. Det lyder måske lidt dystert, men det er rent faktisk noget, som der er behov for, siger Niklas Marschall.

Arbejdet med digitale testamenter og arv foregår i samarbejde med Speedbooting og firmaet Sikkerarv.dk. Parterne forhandler pt. med en fjerde virksomhed om at træde ind i samarbejdet.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.200 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Om KRING

KRING er et New Practice selskab, der accelerer innovation og vækst gennem management consulting, ved at involvere sig i start-ups og ved at bruge teknologi til at drive kunde fokus, innovation og nye forretningsmodeller. KRING gruppen omfatter blandt andet konsulenthuset EntreprenansÒ og Start-up specialselskabet SpeedbootingÒ. Læs mere på www.kring.com

Kontaktinformation

KMD A/S, kommunikationschef Christoffer Hellmann, telefon +45 4460 1809, mobil +45 2529 1784, che@kmd.dk, Twitter: @Chris_Hellmann
KMD Venture A/S, administrerende direktør Niklas Marschall, telefon +45 2812 1958, qns@kmd.dk
KRING Gruppen, CEO Martin Kring, telefon +45 2441 3885, mak@kring.com, Ragnagade 7, 2100 Copenhagen