Orientering om hacking og lukning af sikkerhedshuller i Digital Pladsanvisning

skilt

KMD ønsker at redegøre for to sikkerhedsbrister i Digital Pladsanvisning, som blev lukket d. 24. maj – men som også har givet anledning til uretmæssig blotlæggelse af en række borgeres navne og CPR-numre. Som en del af blotlæggelsen har der været foretaget hacking af Digital Pladsanvisning. KMD valgte fredag d. 9. juni at politianmelde vedkommende bag handlingen. Det er nu op til myndighederne at afgøre det videre forløb. Læs orienteringen til KMD’s kunder.

KMD udsendte tirsdag d. 13. juni en orientering til KMD’s kunder på it-løsningen Digital Pladsanvisning. Kundeorienteringen redegør for handlingsforløbet bag to sikkerhedsbrister og lukning af hullerne, herunder et forløb, hvor der har været foretaget hacking af løsningen. 

Sagen har været genstand for medieomtale. KMD fremlægger kundeorienteringen for at redegøre for forløbet i sin helhed. 

Det skal understreges, at sikkerhedsbristen ikke har berørt følsomme personoplysninger. KMD har hverken mistanke eller viden om, at der ud over den konkrete sag, har været uretmæssige blotlæggelser af borgeres navne og CPR-numre via løsningen Digital Pladsanvisning. 

Læs KMD’s kundeorientering (link til pdf)