Interview: Sådan arbejder Esbjerg Kommune med at styrke borgernes mestringsevne

Arne Nikolajsen på KMD's social- og sundhedskonference i Nyborg

Hvordan sikrer kommunerne, at borgerne bliver mere inddraget i bestræbelserne på at mestre eget liv? Det var et af de centrale spørgsmål, som blev diskuteret på KMD’s social- og sundhedskonference i Nyborg i november. En af oplægsholderne var direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen. Vi har stillet ham fem spørgsmål om, hvordan Esbjerg Kommune arbejder med at styrke borgernes mestringsevne. Læs med og få inspiration til din kommunes videre arbejde.

Hvordan kan vi styrke borgernes mestringsevne, og hvordan kan vi bedre inddrage borgerne i de digitale løsninger?

Det var nogle af de spørgsmål, som 300 ansatte fra det kommunale landskab var samlet for at svare på, da KMD’s social- og sundhedskonference løb af stablen i Nyborg i november. Konferencen satte fokus på, hvordan kommunerne kan blive bedre til at hjælpe borgerne med at klare sig selv, og hvordan det kan understøttes digitalt.

I Esbjerg Kommune har man de seneste to år arbejdet med netop det, og vi har derfor stillet fem skarpe spørgsmål til Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune.

Hvorfor skal man som kommune arbejde med at styrke borgernes mestringsevne?

”Målet er helt klart at give borgerne et sundere og bedre liv med indhold i deres hverdag og så samtidig nedbringe de offentlige omkostninger.”

Hvordan har Esbjerg Kommune konkret arbejdet med det – og har I understøttet det digitalt?

”I 2015 begyndte vi at udarbejde visioner for, hvordan vi vil arbejde med opgaven. Vi foretog analyser af borgernes oplevelse af det nære sundhedsvæsen nu og i fremtiden, og hvad de selv kan bidrage med, og hvad de synes, det offentlige skal bidrage med. Efterfølgende har vi i byrådet udarbejdet visioner for 2020 samt politikker for, hvordan man arbejder med sundhedspolitik, og hvordan vi får borgerne mere involverede i de tilbud, vi tilbyder i den offentlige sektor. Vi har gjort meget ud af, at de tilbud, vi har i Esbjerg Kommune, så vidt muligt skal foregå i borgerens nærmiljø. De analyser og interviews, som vi har udarbejdet med borgerne, viser nemlig, at borgeren rent faktisk ønsker at blive boende i eget hjem og blive understøttet der, fordi det er der, de føler sig trygge. Så når vi giver ydelser i borgernes nærmiljø eller i eget hjem, så prøver vi at bruge it-løsninger så meget som muligt til at betjene borgerne i eget hjem.”

Hvilke erfaringer har I gjort jer, og hvad har det betydet for borgerne i Esbjerg Kommune?

”Vi har sparet omkring 70 millioner kroner på budgettet, uden at borgerne oplever de store forringelser. Det har kunnet lade sig gøre, fordi vi har været ude at snakke med borgerne og tilrettelagt vores service efter dem og deres ønsker. Vi har udarbejdet en Esbjerg-model for, hvordan vi koordinerer med borgeren i centrum, og hvordan nærmiljøet og naboer kan understøtte de planer, borgeren har.”

Hvordan kommer man som kommune i gang med arbejdet, og hvad er dine gode råd til andre kommuner?

”Det handler om at foretage nogle analyser for at finde ud af, hvad borgeren rent faktisk mener om sundhedsvæsenet. Herefter skal man prøve at oversætte det i visioner og strategier og få det behandlet i byrådet, så man har politisk opbakning til det. For os var det en del af en spareøvelse i budget 2016-2019. Vores arbejde har vist, at hvis borgeren får det, de har brug for, så har de måske ikke brug for alt det, som vores fagprofessionelle synes, de skal have. Det har betydet, at vi har givet en mere individuel og målrettet hjælp og skåret det væk, som borgeren ikke vil have og synes var irrelevant.”

Hvad er næste skridt for Esbjerg Kommune?

”Det næste skridt er, at vi kommer i dialog og kommunikerer med alle borgere i kommunen. For hvordan kommer vi i dialog med de borgere, som ikke stiller op, når vi inviterer til borgermøde? Derfor går vi i gang med et stort tværgående projekt i en hel bydel med særlige behov. Her går samtlige direktørområder sammen og ser på, hvordan vi kan ændre kulturen lige præcis i det område, så vi kan komme ind og hjælpe borgerne bedre, end vi gør i dag.”