Sønderborgs skoler bliver mere digitale

ATP vil fortsætte driften i KMD-skyen

Sønderborg går foran med at udnytte digitalisering til at skabe en bedre skole. Fokus er på elevernes læringsmål og trivsel samt lærernes samarbejde og videndeling.

Med afsæt i et udviklingsprojekt på Dybbøl-skolen har Sønderborg Kommune besluttet at gøre alle folkeskoler mere digitale med KMD Educa.

Skolereform og en rivende digital udvikling sender den danske folkeskole i nye retninger, og Sønderborg Kommune læner sig ikke tilbage, når det gælder nye undervisningsformer og læringsmetoder. Med det nye skoleår slår skolerne i Sønderborg dørene op for en ny måde at arbejde på.

Dybbøl-skolen har i foråret været en del af et udviklingsforløb, hvor der er arbejdet med udvikling i læring og trivsel. Det er sket med udgangspunkt i digitale hjælpesystemer fra KMD og har ført til udviklingen af KMD Educa, som fra skoleårets start er taget i brug på samtlige folkeskoler i kommunen.

Skoleleder på Dybbøl-Skolen, Bjarne Tønnies, tror på potentialet i KMD Educa.

- Vores erfaring er, at KMD Educa har en positiv indvirkning på mulighederne for at forstå elevernes læringsparathed og trivsel. Hermed får lærere og pædagoger bedre mulighed for at sikre en god læringsudvikling for den enkelte elev. Læreren kan lettere følge eleven over tid og på tværs af fagene. Pointen er, at man skal vide, hvor eleverne er, for at kunne flytte dem i deres læring. Dermed styrkes målet om udvikling af den enkelte elev, som er fundamentet i skolereformen og den nyeste forskning inden for læring, siger Bjarne Tønnies.

I det nye skoleår får skolerne mulighed for at planlægge året i det nye værktøj, KMD Educa. I årsplanlægningen sætter lærerne rammen for elevernes læring ved brug af de såkaldte fællesmål og læringsmål for eleverne i det kommende skoleår. Med KMD Educa får lærerne meget bedre mulighed for at dele deres viden med kollegerne – også på forløbs- og aktivitetsniveau.

Skolen har været under kraftig forandring med skolereformen. Derfor er det vigtigt, skoleledelse og lærere står sammen om den digitale forandring. Det har de gjort på Dybbøl-Skolen, og der bliver også lagt vægt på dialog og feedback, når KMD Educa lige nu indføres på de øvrige skoler i kommunen. Det skaber tryghed og tillid på den enkelte skole.

Med Sønderborg Kommunes beslutning om at udbrede den digitale læringsplatform, KMD Educa, til alle skoler går kommunen foran med en stærk digital ambition. Således indfrier man Undervisningsministeriets og Kommunernes Landsforenings aftale om, at samtlige skoler skal have en digital læringsplatform senest ved udgangen af 2017.

Om KMD

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I over 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark. Systemerne håndterer eksempelvis udbetalinger af løn og sociale ydelser, og hvert år beregner og udbetaler KMD’s softwaresystemer i omegnen 400 mia. kroner. Det svarer til mere end 20 % af Danmarks BNP. KMD’s softwaresystemer håndterer også så forskellige områder som administration af skoler og forsyningsvirksomheder til afholdelse af folketingsvalg i Danmark. KMD koncernen har en årlig omsætning på knap fem milliarder danske kroner og har omkring 3.000 ansatte. Læs mere på www.kmd.dk

Kontaktinformation

KMD, pressechef Christoffer Hellmann, che@kmd.dk, telefon +45 2529 1784, Twitter @Chris_Hellmann