Uddannelsesinstitutioner vil handle grønnere med smart KMD-løsning

Frøperspektiv af grønne vinduer med udsyn til grønne trækroner i højre hjørne

KMD har udviklet en ny CO2-beregner, som giver et overblik over CO2-udledningerne fra forbrug og indkøb. Værktøjet tages nu i brug af uddannelsesinstitutionerne SDU, VIA og Københavns Professionshøjskole.

Grønne ambitioner og mål om et mindre klimaaftryk har fået en række af landets store uddannelsesinstitutioner til at investere i overbliksværktøjet KMD CarbonKey.

Både SDU, Københavns Professionshøjskole og VIA er således begyndt at bruge den nye KMD-løsning, som vil give hver uddannelsesinstitution et udspecificeret overblik over, hvor meget CO2 forskellige varer, ydelser og forbrug udleder.

Da alle indkøbte varer typisk udgør 80 - 95 % af en virksomheds samlede CO2-udledning, har de tre uddannelsesinstitutioner planer om at gennemgå sine indkøb fra ende til anden og dermed forsøge at mindske CO2-udledningen.

Ønsker at tage et større ansvar

Helle Bjerregaard, der er indkøbskonsulent hos VIA forklarer, at VIA ønsker at tage et endnu større ansvar for at mindske de miljømæssige påvirkninger, som organisationens indkøb afstedkommer samt fremme grønne indkøb og bæredygtighed i almindelighed.

"Som én af landets største uddannelsesinstitutioner er det uundgåeligt, at vi i VIA sætter et aftryk på klimaet og miljøet ifbm. indkøb af mange forskelligartede produkter og tjenesteydelser. Med baggrund i ESG-rapporten fra 2022 arbejder vi meget sammen med konsulentvirksomheden Viegand Maagøe for at afdække potentialet i vores reduktioner i scope 3. Her er KMD CarbonKey et vigtigt værktøj, og vi har i VIA store forventninger til det, herunder også den værdibaserede indsatsberegning af forskellige scenarier på baggrund af VIAs bæredygtigheds-strategi," siger Helle Bjerregaard.

Udnyttelse af indkøbsdata

Hos Københavns Professionshøjskole står bæredygtige indkøb også højt på dagsordenen. Løbende stilles der nemlig flere konkrete krav om klimavenlige og bæredygtige indkøb i forbindelse med regnskaber, ESG-rapporter og ved udbud og markedsafdækning. KMD CarbonKey bliver derfor både et vigtigt skridt for at handle grønnere og for at kunne leve op til de nye krav, forklarer indkøbschef hos Københavns Professionshøjskoler, Ib Thyge Christensen:

"Med KMD CarbonKey kan vi udnytte vores indkøbsdata, og derved bidrage til den grønne omstilling ved at målrette indsatsen på udvalgte indsatsområder. Vi har nu fået et værktøj, der potentielt kan være med til at reducere CO2-emissionen. Det ser vi frem til med tiden at kunne implementere i hele vores værdikæde på Københavns Professionshøjskole," siger Ib Thyge Christensen.

Også SDU planlægger at tage KMD CarbonKey i brug i løbet af 2023.

Om KMD CarbonKey

Fra 2024 er store virksomheder (mere end 500 medarbejdere) forpligtet til at offentliggøre og rapportere på virksomhedens samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger.

KMD CarbonKey tilbyder enhver virksomhed og organisation et fuldautomatisk CO2-regnskab over udledninger i scope 1, 2 og 3. Løsningen er udviklet sammen med førende eksperter i grøn omstilling hos konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, og for at give markedets mest præcise CO2-regnskab er CO2-regnskabet med KMD CarbonKey baseret på 80.000 produktkategorier.

Udover at få et fuldautomatisk CO2-regnskab, vil brugere af KMD CarbonKey modtage vejledning af KMD og Viegand Maagøe for kvalitetssikre og operationalisere data, så klimaværktøjet også bliver et styringsværktøj for grøn omstilling.

Kontakt KMD's presseafdeling

Portræt af Kristoffer Østergaard Kristensen, Pressechef, KMD

Kristoffer Østergaard Kristensen

Pressechef