I aftaler med KMD, hvor KMD har forbeholdt sig ret til at regulere sine priser efter KMD’s til enhver tid gældende regler for prisreguleringer (og hvor andet ikke udtrykkeligt er aftalt), så indebærer dette pt., at KMD foretager regulering af aftalte priser på følgende vis:

Indeksreguleringer:

Hver 1. januar regulerer KMD sine priser for produkter, løsninger, ydelser og services mv. for det kommende kalenderår:

Øvrige prisreguleringer:

Ud over den generelle indeksregulering, kan der forekomme øvrige prisreguleringer. Sådanne reguleringer kan ske som følge af ændringer i de markedsmæssige forhold, der påfører KMD øgede omkostninger, eller være forårsaget af ændrede generelle eller løsningsbestemte omkostninger, herunder investering i funktionalitetsforbedringer, sammenlægning af moduler mv. Denne form for prisreguleringer kan ske på et vilkårligt tidspunkt og varsles senest 1 måned før ikrafttræden.

KMD forbeholder sig ret til at ændre ovenstående regler for prisregulering til enhver tid.