Fremtidens digitale løsninger til arbejdsmarkedet

Forandringerne står i kø på jobcentrene landet over, både politisk og digitalt. Jobcentrenes opgave er at levere målbare resultater til gavn for de ledige, virksomhederne og samfundet.

Udvalgte løsninger og services til arbejdsmarkedet

Vi har flere tilpassede løsninger og services, der kan øge fleksibiliteten og effektiviteten i Jeres organisation.

KMD Momentum - fagsystem til jobcenteret

Fagsystem til jobcenteret

KMD Momentum er en jobcenterløsning, der understøtter alle facetter af et jobcenters arbejde, både i forhold til sagsbehandling over for borgere og samarbejdet med virksomheder.

cafe

KMD Føniks

Medlemmerne vil have mere, men betale mindre - derfor har vi udviklet KMD Føniks. Her kan forbund og a-kasser give medlemmerne en nærværende service.

Samtidig skal centrene omstille sig til en ny digital virkelighed, der styrker fremdrift, dialog og styring.

Der er nok at tage fat på

Arbejdsmarkedet er et område under stor politisk bevågenhed, og det sætter sine tydelige spor på jobcentrene. Fokus er rettet mod beskæftigelsesindsatsens resultater, og samtidig er indsatsen for at få flere flygtninge i job rykket op på den politiske dagsorden.

På den digitale front skal jobcentrene leve op til nye krav fra mange sider. Centralt står blandt andet en lovpligtig integration til Det Fælles Datagrundlag (DFDG), omlægninger af integration til KY, KSD og SAPA og kommunernes ønske om at benytte Serviceplatformen til CPR- og CVR-services. Dertil kommer nye initiativer i Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi.

Endelig er brugernes voksende forventninger et kapitel for sig. Nye digitale løsninger skal være stadig mere brugervenlige, funktionelle og mobile.

Fremtidens jobcenterløsning løfter indsigt og dialog

I det komplekse landskab af politiske og digitale forandringer ser vi i KMD behovet for et robust digitalt afsæt: En ny, fleksibel jobcenterløsning, der kan følge med de nye krav - også dem, vi ikke kender endnu. Derfor har vi udviklet KMD Momentum, og derfor fortsætter vi udviklingen i tæt samarbejde med kunder og brugere.

Nøgleordene for det nye fagsystem til jobcenteret er at:

  • Styrke den målstyrede beskæftigelsesindsats med overblik over effekten af jeres indsatser.
  • Understøtte en nærværende kommunikation både internt i kommunen og eksternt med virksomheder, samarbejdspartnere og de ledige.
  • Moderne løsning der hurtigt og fleksibelt udvikles i forhold til jobcentrets skiftende behov og i forhold til nye nationale initiativer via DFDG.

I kan bruge kræfterne rigtigt

For jer i jobcentrene er det afgørende, at I kan skabe og dokumentere en effektiv beskæftigelsesindsats. Her ser vi også KMD have en vigtig rolle: Mange års samarbejde med jobcentre landet over har givet os en grundig forståelse for beskæftigelsesindsatsens vilkår. Den indsigt har vi omsat til digitale løsninger, der binder viden, processer og kommunikation sammen - både internt i kommunen og eksternt med de ledige, virksomhederne og jeres samarbejdspartnere.

På den måde kan I planlægge og gennemføre indsatsen ud fra en viden om, hvad der skaber mest værdi for alle parter: De ledige, virksomhederne, medarbejderne og kommunen.

Brug for hjælp til at komme videre?

Kontakt os og lad os sammen finde frem til den arbejdsmarkedløsning, som passer til jeres behov. Vi sidder klar til at tale med jer om, hvilke services, der bedst kan løse jeres udfordringer.

Kontakt os

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer fra KMD Arbejdsmarked.

Tilmeld dig her