Mand sidder med hånden oppe

Pensions- og forsikringsbranchen står i et skift fra ældre, stive it-systemer til nye standardløsninger, der kan rykke forretningen. Vores bidrag er en stærk brancheløsning, der giver plads til jeres særkende. Og overskud til kunderne.

Det digitale generationsskifte er i gang

Pensioner og forsikringer er ikke længere noget, der står og samler støv i en mappe hjemme hos jeres kunder. Kunderne forventer en service, der er hurtig, relevant og ikke mindst: Digital. Samtidig bliver I presset fra andre sider: Legacy-systemer er dyre i drift og vedligeholdelse. Renteindtægter og aktieafkast falder. Og myndighederne stiller nye skrappe krav til jeres rapportering.
I det krydspres mærker vi en stor efterspørgsel efter et nyt digitalt afsæt. Standardsystemer, der kan sikre et effektivt flow i processerne, reducere omkostningerne til drift og vedligehold - og sætte fart i forretningen.

Kom kundernes nye forventninger i møde

Kundernes behov og ønsker flytter sig dag for dag. Det samme sker med lovgivningen, og den omskiftelighed kan vores digitale platform håndtere. Agilt og enkelt, så I samtidig kan vinde terræn i den omstilling, der sker på markedet:

  • I får én løsning, der samler data ét sted. Det giver kunderne nem digital selvbetjening og hurtig hjælp, når de har behov.
  • Løsningen dækker hele værdikæden fra første kontakt til udbetaling - med udbredt automatisering og med sammenhæng i data og processer. Det giver medarbejderne en effektiv arbejdsplads, hvor de kan afslutte langt de fleste sager i en enkelt arbejdsgang.
  • Takket være de moderne arkitektoniske principper får I både standardløsningens stordriftsfordele og et stort rum for individuel tilpasning. Og I får en verden af muligheder for at udvikle nye produkter og services baseret på jeres viden og data.
  • Med en sammenhængende infrastruktur og overblik over porteføljen kan I leve op til selv komplekse dokumentationskrav.

Det sikre, faglige afsæt

Det er Edlund og KMD, der sammen står bag it-platformen til pensions- og forsikringsbranchen. Det makkerskab giver jer det bedste af to verdener: Edlunds komplette og fleksible it-løsning, der er baseret på tæt kundedialog, den nyeste forskning og markedets stærkeste faglige kompetencer. Samt KMD's kernekompetence inden for drift, vedligeholdelse og udvikling af forretningskritisk it - pakket ind i kompromisløs sikkerhed.

Fremtidens standardløsninger

Edlund og KMD leverer sammen totale markedsledende løsninger til administration af porteføljer inden for liv, pension, unitlink og forsikring.

Cyklister og fodgængere i København

Policeadministration

LIFELINK er Skandinaviens førende standardløsning til policeadministration i liv- og pensionsbranchen. LIFELINK understøtter gennemsnitsrente, markedsrente og unitlink-produkter i én og samme løsning.

kvinde på rulletrappe

Platform til beregning af markedsværdier og cashflows

ACTULUS understøtter beregninger for G82 såvel som kundetilpassede produkter i modeller med tilstande for genkøb og fripolice. ACTULUS er dermed fremtidssikret og imødekommer kommende lovkrav til opgørelse af regnskab og solvens.

Enkel administration af skadespolicer

INPAS® står for Insurance Policy Administration System og er et banebrydende nyt produkt rettet mod skadesforsikringsselskaber. I det daglige arbejde giver INPAS sagsbehandleren et komplet overblik over kundernes forsikringer, skader, tilbud og aftaler samt en evaluering af kundeforholdet.

Mand går op ad trappe

Fleksibel og fremtidssikker depotadministration

UNITLINK som bruges til at administrere unitlink-depoter på policer opdelt på fonde. UNITLINK består af en policeadministrationsdel, som holder styr på alle kunders depoter og investeringer, og en handelscyklusdel, som holder styr på, hvornår der kan handles og til hvilke kurser.

mand på cykel i København

Fuldt overblik over privatøkonomien

LIFESTEPS er det ideelle rådgivningsværktøj til at skabe overblik over en husstands samlede økonomiske situation - og til at beregne konsekvenserne af større investeringer og livsændringer.

Servere i serverrum

BUSINESS IQ gør det let at anvende LIFELINK-data til rapporter, analyser og regnskab, enten direkte eller via et data warehouse. Al relevant forretningsdata udstilles ensartet og lettilgængeligt i et separat datamiljø og dermed sikres performance af både det kørende LIFELINK-system og den videre databehandling.

Vil du vide mere?

Anette Weber

Annette Weber

Chief Commercial Officer, Edlund

annette.weber@edlund.dk

60%

Så stor en markedsandel har it-platformen fra Edlund og KMD i dag målt på præmieindtægter.

Læs mere om KMD