The Practical Business Implications of AI

Finger trykker på tablet

Første arrangement af KMD Tech Lounge har nu fundet sted, og med stor succes.

Arrangementet lagde ud med en velkomst af KMD EVP Mette Kaagaard og KMD CTO Hans Jayatissa. Der blev her æagt vægt på at Big Data og Kunstig Intelligens er et af de områder der tales meget om, men som stadigt ser for få praktiske anvendelser.

Hovedoplægget blev leveret af med Big Data eksperten, Kenneth Cukier. Kenneth er kendt som medforfatter på bogen ”Big Data a Revolution”, som var én af de første bøger, der grundigt diskuterede mulighederne og konsekvenserne af Big Data.

Kenneth satte herefter fokus på Kunstig Intelligens fra et forretningsmæssigt perspektiv med et inspirerende oplæg: ”The Pratical Business Implications of AI”. Oplægget tog udgangspunkt i, hvorledes Kunstig Intelligens forholder sig til, og kan svare på nedenstående:

What: Inference
Effects: Scale
Implication: Complexity
Consequence: Asset
Next: Ground Truth

Kort sagt, at:

  • Kunstig Intelligens sænker omkostningen på at forudsige fremtiden
  • Effekten er, at vi væsentligt hurtigere kan sanse og overveje effekter
  • Det giver mulighed for eksempelvis, at vi kan identificere mønstre og løsninger, som mennesker ellers ville overse
  • Konsekvensen er at data bliver et væsentligt aktiv, da kunstig intelligens skabes på baggrund af store mængder forskelligartede data
  • Resultater heraf betyder, at vi er nødt til at forholde os til at leve i en verden, hvor visse ting afgøres af kunstig intelligens. Det betyder for eksempel at vi ikke nødvendigvis kan få en begrundelse for en diagnose eller løsning.

Med udgangspunkt i ovenstående præsentation, udsprang flere interessante og ikke mindst relevante spørgsmål fra deltagerne. Bl.a. i forhold til:

  • Hvordan vi forhindrer at Kunstig Intelligens bruges ondsindet - svaret var dybest set, at det kan vi ikke.
  • Hvorledes datasikkerhed på den ene side beskytter private data, på den anden side forhindrer indsigt. Der mangler eksempelvis gennemsigtighed ift. de negative konsekvenser af GDPR.
  • Hvorledes vi vil kunne vænne os til at ting afgøres vha. en computer – vil kræve tilvænning og arbejde med hvorledes vi interagerer med den kunstige intelligens.

Hans Jayatissa præsenterede herefter et konkret forskningsprojekt, som KMD sammen med IT Universitetet, Syddjurs Kommune mfl. arbejder på. Det handler om hvorledes jobcentre vha. kunstig intelligens, kan hjælpe arbejdsløse med hurtigst muligt, at komme i det bedst mulige arbejde. Bl.a. ved at systemet gradvist bliver bedre gennem tilgang til nye data uden at sammenkøre data.

KMD Tech Lounge rundende herefter af med forfriskninger, netværk og energisk dialog blandt deltagerne.