Portræt af KMD's CTO Hans Jayatissa

Hvad ville du gøre, hvis du blev udnævnt til tech-minister? Vi har spurgt en række meningsdannere om deres forventninger til 2018, når det gælder den teknologiske udvikling. I dag giver vi ordet til Hans Jayatissa.

2017 er allerede ved at være et tåget minde, mens vi til gengæld kan se frem mod det år, som lige er begyndt. Til det formål har vi spurgt en række danske meningsdannere, hvordan den teknologiske udvikling vil påvirke it-branchen og Danmark mest i 2018.

Som Chief Technology Officer i KMD er det i høj grad Hans Jayatissas opgave at have fokus på den teknologiske udvikling. Efter en årrække som CTO i CSC kom han i 2017 til KMD, hvor han bl.a. leder virksomhedens Office of Technology. Han ser især til skyen som en fortsat driver for udviklingen af bedre it-løsninger i 2018:

”Den lette adgang til teknologiske landvindinger gennem cloud services vil fortsætte uændret i 2018. Det betyder, at branchen meget hurtigt vil kunne udnytte forbedringer inden for bl.a. machine learning, chatbots og robotics i vores produkter, hvorfor det bliver endnu mere væsentligt at kunne kombinere sin kunde- og forretningsforståelse med forståelsen for disse teknologier og dermed skabe nye løsninger til kunderne,” siger Hans Jayatissa.

”For Danmark generelt betyder dette således bedre og mere skræddersyede løsninger med øget brug af kunstig intelligens og automatisering,” siger han.

Som tech-minister ville jeg fokusere på at løse problemerne med for få teknologi-uddannede især blandt kvinderne og derudover at gøre lovgivningen klar til mere digitalisering

Hans Jayatissa, Chief Technology Officer i KMD

Vi skal tiltrække flere kvinder til it-branchen

Der findes dog også udfordringer, som kan bremse Danmarks muligheder for at udnytte den teknologiske udvikling.

”Det er vigtigt at få fjernet nogle af de hindringer, som pt. er i vejen. Det handler bl.a. om, at vi har for få teknologi-uddannede. Danmark skal ikke nødvendigvis være en nation af programmører, men vi mangler flere, der – uanset om man arbejder med fx sundhed, jura eller uddannelse – forstår teknologiens muligheder og kan bidrage til at etablere it-løsninger, der støtter dette domæne,” siger Hans Jayatissa.

En af vejene frem til at løse den udfordring handler om at tiltrække flere kvinder til it-branchen.

”Det handler først og fremmest om at få pigerne mere involverede i teknologi. Der er et mærkeligt misforhold mellem, at vi er et af de lande i verden, hvor der er størst lighed mellem kønnene, og at vi samtidig har en meget skæv kønsfordeling på teknologiuddannelser og -arbejdspladser. Det kræver således både en kultur- og holdningsændring, men også et bedre udbud af uddannelser og studiemiljøer, som tiltrækker kvinder,” siger Hans Jayatissa.

Samtidig påpeger han, at den danske lovgivning på nogle områder kan hindre en yderligere digitalisering – fx inden for offentlig sagsbehandling, hvor personlige skøn kunne erstattes af mere objektive regler eller maskinafgørelser.

”Det er vigtigt, at der mere målrettet og systematisk arbejdes med at ændre lovgivningen, så den muliggør digitalisering, fx ved at man inden udbud af nye offentlige sagsbehandlingssystemer tilretter lovgivningen, så den giver mulighed for det mest effektive system,” siger Hans Jayatissa.

Skulle Hans Jayatissa i 2018 blive udnævnt til den pt. fiktive stilling som tech-minister, ville de to områder da også have hans fokus.

”Som tech-minister ville jeg fokusere på at løse problemerne med for få teknologi-uddannede især blandt kvinderne og derudover at gøre lovgivningen klar til mere digitalisering. Samtidig ville jeg generelt bringe it mere frem på agendaen i Danmark, da det vil være et af de områder, som beskæftigelsesmæssigt vil vokse i de kommende år,” siger Hans Jayatissa.

Læs mere om Artificial Intelligence (AI)

Løsninger, der anvender artificial intelligence, skal hjælpe med at sætte mennesker fri til at håndtere de opgaver, der definerer den enkeltes kernefaglighed.

Læs mere om mulighederne her