KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Analyser og rapporter

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse: Kommunernes styring af det specialiserede socialområde

Oktober 2022 | Denne analyse søger at belyse, hvilke faktorer der har indflydelse på vanskelighederne ved at matche realiserede udgifter med budgetterne på området, samt hvilke sammenhænge disse har til kommunernes styringspraksis, visitationspraksis og evalueringen af indsatsers effekt for hhv. borgere og kommunens økonomi.

25.10.2022

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse: Ansigtsgenkendelse 2022

September 2022 | Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til den generelle drøftelse af digitalisering i Danmark. Formålet er at yde et analytisk bidrag til diskussionen om, hvad vi kan, må og ønsker at bruge data til. Fokus for denne analyse er brugen af billeder af vores ansigter til forskellige formål i dagligdagen og til udførsel af samfundsopgaver.

07.09.2022

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse: Kommunernes arbejde med bæredygtighed

Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til debatten om bæredygtighed i Danmark. Formålet er at yde et analytisk bidrag til diskussionen om, hvilken rolle de danske kommuner spiller i den bæredygtige udvikling, og hvilken plads FN’s Verdensmål kan have i dette arbejde.

23.06.2021

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse: Ansigtsgenkendelse

November 2020 | Hvor står den danske befolkning i debatten om anvendelsen af ansigtsgenkendelse? Det spørgsmål søges besvaret gennem denne analyse af den danske befolknings holdning til, hvad man kan, vil og må bruge ansigtsgenkendelse til.

20.11.2020

Topic

KMD Analyse

Smart teknologi i danske hjem

Maj 2020 | Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til debatten om digitalisering i Danmark. Formål er at supplere eksisterende analyser, der fokuserer på danske forhold omkring digitale løsninger på arbejdspladserne, i borgernes kontakt med det offentlige og løsninger indenfor velfærdsydelser, for derigennem at opnå et mere fyldestgørende billede af danskernes digitale adfærd.

08.05.2020