KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark.

Analyser og rapporter

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse: Kommunernes styring af det specialiserede socialområde

Oktober 2022 | Denne analyse søger at belyse, hvilke faktorer der har indflydelse på vanskelighederne ved at matche realiserede udgifter med budgetterne på området, samt hvilke sammenhænge disse har til kommunernes styringspraksis, visitationspraksis og evalueringen af indsatsers effekt for hhv. borgere og kommunens økonomi.

25.10.2022

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse: Ansigtsgenkendelse 2022

September 2022 | Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til den generelle drøftelse af digitalisering i Danmark. Formålet er at yde et analytisk bidrag til diskussionen om, hvad vi kan, må og ønsker at bruge data til. Fokus for denne analyse er brugen af billeder af vores ansigter til forskellige formål i dagligdagen og til udførsel af samfundsopgaver.

07.09.2022

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse: Kommunernes arbejde med bæredygtighed

Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til debatten om bæredygtighed i Danmark. Formålet er at yde et analytisk bidrag til diskussionen om, hvilken rolle de danske kommuner spiller i den bæredygtige udvikling, og hvilken plads FN’s Verdensmål kan have i dette arbejde.

23.06.2021

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse: Ansigtsgenkendelse

November 2020 | Hvor står den danske befolkning i debatten om anvendelsen af ansigtsgenkendelse? Det spørgsmål søges besvaret gennem denne analyse af den danske befolknings holdning til, hvad man kan, vil og må bruge ansigtsgenkendelse til.

20.11.2020

Topic

KMD Analyse

Smart teknologi i danske hjem

Maj 2020 | Rapporten er udgivet af KMD Analyse som et bidrag til debatten om digitalisering i Danmark. Formål er at supplere eksisterende analyser, der fokuserer på danske forhold omkring digitale løsninger på arbejdspladserne, i borgernes kontakt med det offentlige og løsninger indenfor velfærdsydelser, for derigennem at opnå et mere fyldestgørende billede af danskernes digitale adfærd.

08.05.2020

Topic

KMD Analyse

Pårørende på arbejdsmarkedet

Oktober 2018 | Rapporten er udgivet af KMD Analyse i samarbejde med Ældre Sagen, Pårørende i Danmark og Relabee for at belyse pårørendes vilkår på arbejdsmarkedet og de udfordringer erhvervsaktive pårørende står overfor, for at kunne arbejde for at skabe løsningsmodeller.

08.10.2018

Topic

KMD Analyse

KMD Analyse - Ny digital teknologi i kommunerne - Kendskab, drivers og barrierer

September 2018 | Rapportens omdrejningspunkt er de danske kommuners afprøvning og implementering af ny digital teknologi, og fokus er på kommunernes kendskab og forventninger til en række teknologier samt drivers og barrierer for udviklingen.

21.09.2018

Topic

KMD Analyse

Population Health Management - Deling af patientdata

August 2017 | Omdrejningspunktet i rapporten er ”Population Health Management” og fokus er befolkningens og lægers holdninger til deling af en række typer af patientdata.

25.08.2017

Topic

Evalg

eValg i Danmark - Danskernes holdninger til stemmeafgivning via internettet

Januar 2017 | KMD Analyse undersøger i rapporten ”eValg i Danmark - Danskernes holdninger til stemmeafgivning via internettet” danskernes holdninger til digitale valg.

01.01.2017

Topic

Informationssikkerhed

Informationssikkerhed i det offentlige - trusler, sikkerhedshændelser & forsvar

Juni 2016 | KMD Analyse tager i rapporten ”Informationssikkerhed i det offentlige - Trusler, sikkerhedshændelser & forsvar” temperaturen på informationssikkerheden i staten, kommuner og regioner.

01.06.2016

Topic

Informationssikkerhed

Informationssikkerhed i store danske virksomheder - trusler, sikkerhedshændelser & forsvar

Maj 2016 | KMD Analyse tager i rapporten ”Informationssikkerhed i store danske virksomheder - Trusler, sikkerhedshændelser & forsvar” temperaturen på informationssikkerheden i de større danske virksomheder.

01.05.2016

Topic

Analyse

Det digitale samarbejdsrum

Oktober 2015 | KMD Analyse stiller skarpt på, hvordan de offentligt ansatte oplever det tværfaglige samarbejde, og i særlig grad på hvilket potentiale der kan ligge i en sammenhængende digital understøttelse af det tværfaglige samarbejde i form af reduceret tidsforbrug til administrative opgaver og koordinering.

01.10.2015

Topic

Analyse

Kommunal velfærdsinnovation - potentialer og barrierer

Juni 2014 | KMD Analyse har foretaget en temperaturmåling omkring vilkårene for ledelse og styring i den kommunale sektor og på digitaliseringen af to store velfærdsområder, skolen og ældreplejen. Temperaturmålingen er foretaget i samarbejde med Kommunaldirektørforeningen, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer og Børne- og Kulturchefforeningen.

01.06.2014

Topic

Analyse

Valg til Europaparlamentet og folkeafstemning om patentdomstolen 2014 - valgkampens medier

Maj 2014 | KMD Analyse har spurgt vælgerne om deres mediepræferencer i forbindelse med valgkampen. Analysen præsenteres i KMD Analyse Briefing formatet med en journalistisk tilgang til stoffet.

01.05.2014

Topic

Analyse

Kommunal- og regionsvalg 2013 - valgkampens medier

November 2013 | KMD Analyse har i forbindelse med kommunal- og regionsvalget 2013 sat fokus på valgkampens medier. I KMD Analyse Briefing skabelonen præsenteres tre minianalyser, der har omdrejningspunkt om en survey blandt 2.017 repræsentativt udvalgte borgere.

01.11.2013

Topic

Analyse

Telemedicinsk behandling af KOL-patienter - potentialer og barrierer

Oktober 2013 | KMD Analyse sætter i samarbejde med Danmarks Lungeforening spot på holdninger, potentialer og barrierer i forhold til telemedicinsk behandling på KOL-området.

01.10.2013

Topic

Analyse

Digitalisering af ældreplejen - potentialer og holdninger

Januar 2011 | Danmark vil undergå en afgørende demografisk ændring i løbet af de kommende årtier. Langt flere borgere vil være på offentlig forsørgelse og gøre brug af offentlige services samtidig med, at der bliver stadigt færre i den arbejdsdygtige alder til at finansiere velfærdssamfundet. Rapporten ser på potentialet inden for velfærdsteknologi.

01.01.2011