Mand klør sig i baghovedet

Når danskerne går til stemmeurnerne ved EU-valget den 26. maj og folketingsvalget den 5. juni, bliver det igen med KMD som digital valgpartner. Et valg er administrativt krævende og stramt styret af lovgivning - og ved folketingsvalget skal det hele foregå med kort varsel. KMD er med til at digitalisere væsentlige dele af valgprocessen, så den bliver gennemskuelig.

KMD har været med til at afholde valg siden 1970erne, så det indgår som en del af KMDs DNA at være med til at understøtte demokratiet i Danmark og FNs verdensmål nummer 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Mere specifikt er digitaliseringen af valgprocessen med til at understøtte to af verdensmålets delmål:

  • 16.6 Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.
  • 16.7 Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Vores digitale valgløsninger, der henvender sig direkte mod valghandlingen, er skruet sådan sammen, at de er med til at understøtte FNs verdensmål nummer 16, da de skaber inkluderende, deltagerbaserede og transparente processer i valghandlingen. Konkret drejer det sig for eksempel om muligheden for at brevstemme og den digitale registrering af vælgerne på valgdagen.

Steen Østergaard, Senior Business Development Manager og valggeneral hos KMD.

Flere danskere brevstemmer

KMD gør det muligt for de vælgere, der er forhindret i at møde op på valgdagen at brevstemme, så alle får mulighed for at deltage i begge kommende valg. Det er nemlig muligt at brevstemme fra hele landet, og du kan gøre det flere gange, hvis du fortryder dit første kryds.

”Det at brevstemme benyttes af et stigende antal vælgere, og ved sidste folketingsvalg nåede brevstemmeandelen nogle steder helt op på omkring 12 procent af de afgivne stemmer. Vores brevstemmeløsning sørger både for at understøtte behandlingen af selve brevstemmen, samt at holde styr på hvilken stemme du sidst har afgivet - det gør det muligt for flere at være med i den demokratiske proces,” forklarer Steen Østergaard.

Hurtig registrering af vælgerne

På valgdagen kan den tilforordnede registrere vælgerne digitalt frem for at skulle krydse af på de lange velkendte valglister. Den tilforordnede scanner valgkortet, kontrollerer at det er godkendt og udleverer stemmesedlen efter at have tjekket vælgerens identitet. Ydermere kan vælgeren frit vælge valgbord, så valgstederne undgår lange køer, og valget kan klares med færre valgtilforordnede. Har vælgeren glemt sit valgkort, kan der let udskrives et nyt.

”Registreringsprocessen kan klares af stort set alle på baggrund af en kort introduktion. Den tilforordnede behøver således ikke at være en specielt uddannet valgmedarbejder, men kan i stedet komme fra et af partierne eller som frivillig. Derfor understøtter KMD, at kravene til de tilforordnede er på et niveau, så de virker inkluderende og transparente, så næsten alle kan være med - kort fortalt er vi med til at gøre både EU- og folketingsvalget inkluderende ved at gøre valghandlingen gennemskuelig for både den tilforordnede og vælgeren,” afslutter Steen Østergaard.

LIVE-opdatering

Valgkort
Valg

Følg med live i EU-valget den 26. maj og folketingsvalget den 5. juni

kmdvalg.dk

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder, indsigter og invitationer for kommuner og regioner direkte i din indbakke.

Tilmeld dig her