Ældre par med tablet

Der kan både spares tid og ydes en bedre service til borgeren, når man anvender InCare Systems’ forskellige kommunikationstavler med direkte integration til KMD Nexus. På Ålholmhjemmet i Nordsjælland har den kombination reduceret de ansattes følelse af stress og travlhed i hverdagen.

I demenshuset Ålholmhjemmet i Hillerød navigerer de efter to sammenhængende målsætninger. Den første og vigtigste målsætning er at sætte borgeren i centrum, så de demente oplever så meget nærvær, omsorg og tryghed fra personalet som overhovedet muligt. Den anden målsætning er at gøre det nemmere for personalet at yde denne service – blandt andet ved at have de rigtige værktøjer til rådighed. Omtrent således opsummerer lederen på Ålholmhjemmet, Kirsten Gosvig, sin arbejdsopgave.

Den opgave fik et skub i den rigtige retning, da Ålholmhjemmet tilbage i 2014 implementerede en række digitale velfærdsløsninger fra InCare Systems. Det var en afdelingsinfotavle, som giver personale, beboere og gæster et overblik over dagen. Det var personaletavler, som hjælper med planlægningsopgaver, og så var det borgerskærme, som hænger i alle beboernes lejligheder og blandt andet gør det nemt at foretage den lovpligtige dokumentation.

Vi har fået flyttet dokumentationen væk fra kontoret og ud i lejlighederne, hvor personalet kan tale sammen med borgerne om, hvad de dokumenterer og hvorfor. Når personalet eksempelvis er færdige med morgenplejen og har gjort lejligheden rent, kan de dokumentere opgaven, kvittere for eventuel medicinudlevering, og så er de færdige.

Kirsten Gosvig, Leder på Ålholmhjemmet

Føler sig mindre stressede

Hun forklarer, at noget af det, der tidligere gav en følelse af stress i kroppen hos hendes medarbejdere, var de evigt voksende to-do lister, som de havde for vane at producere til sig selv.

- Med InCares skærme slipper de for at lave de lister. For nu kan medarbejderne udføre dokumentationsopgaverne med det samme. Jeg kan mærke på dem, at det har haft en positiv indvirkning på deres hverdag. De føler sig mindre stressede. Og så har de også mere ro til opgaven ude i lejlighederne, fordi de ikke bliver forstyrret, ligesom de gør på et kontor.

Det er ikke bare personalet, der har oplevet en forbedring i hverdagen qua InCare Systems’ skærme; Kirsten Gosvig har også lagt mærke til, at de pårørende ikke længere beklager sig over, at de ikke kan finde personale ude på gangene.

- Det er, fordi medarbejderne ikke står inde på kontoret og dokumenterer. De er ude i huset blandt borgerne.

Svært at begå fejl

Kirsten Gosvig forklarer, at anvendelsen af InCare Systems’ skærme selvfølgelig har betydet en forandring for medarbejderne. Men i denne forandringsproces har den høje brugervenlighed i InCare Systems’ tavler været afgørende for medarbejdernes villighed til at tage ja-hatten på, da de blev uddannet i at bruge løsningerne.

- Det er meget svært at begå fejl i InCares løsninger. Man skal bare klikke en enkelt gang på et ikon, så bliver man ledt direkte hen til den information, man har brug for, siger Kirsten Gosvig og nævner som eksempler den direkte adgang til KMD Nexus, medicin.dk og forskellige sygeplejeprocedurer.

Samarbejdet kører i smør

I InCare Systems i Struer har man integreret til KMD Nexus gennem mange år – også før det hed KMD Nexus. Når den tekniske direktør i InCare Systems, Søren Møller, sammenligner samarbejdet dengang med nu, er der sket store forbedringer.

- Dengang kunne det være svært at komme igennem, og der var heller ikke altid den store lydhørhed overfor vores input. Men attituden har ændret sig. KMD Nexus-teamet er en mindre enhed i KMD, og det giver en anden nærhed i samarbejdet. Det kører i smør i dag.

- Nu skal vi jo ikke skamrose dem, men jeg vil næsten sige, at jeg kunne gribe knoglen og ringe til den administrerende direktør i morgen, hvis det skulle være. Det gør jeg selvfølgelig ikke, men det er følelsen, siger Søren Møller.

Vi ved jo alle sammen godt, at vi skal integrationsvejen. Via KMD Nexus-integrationen har man som partner adgang til over halvdelen af alle kommuner i Danmark. Jeg siger ikke, det er sikkert, man får en kunde af den årsag. Men det trækker i hvert fald ikke ned, at man har en velfærdsløsning, der kan integrere til markedets førende omsorgssystem

Søren Møller, teknisk direktør i InCare Systems

Adgang til kommunerne

InCare Systems er, hvad man kan betegne som en nichespiller på markedet for velfærdsløsninger, mens KMD med KMD Nexus leverer det omsorgssystem og den infrastruktur, der gør dataudveksling på tværs af økosystemet muligt. I den samarbejdskonstellation er det vigtigt, at kommunikationsvejene er åbne, så KMD gennem InCare Systems kan få en fornemmelse af, hvad der rører sig ude i kommunerne. Og omvendt: At InCare Systems kan bruge sin status som KMD Nexus-partner til at fremtidssikre sine løsninger og sin forretning.

- Vi ved jo alle sammen godt, at vi skal integrationsvejen. Via KMD Nexus-integrationen har man som partner adgang til over halvdelen af alle kommuner i Danmark. Jeg siger ikke, det er sikkert, man får en kunde af den årsag. Men det trækker i hvert fald ikke ned, at man har en velfærdløsning, der kan integrere til markedets førende omsorgssystem, slutter han.

Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her