gammel mand

Varde Kommune og KMD sikrer kommunen korrekt mellemkommunal refusion med nyt værktøj.

I Varde Kommune har man valgt at sikre sig, at kommunen indhenter korrekt mellemkommunal betaling i forhold til førtidspension, andre forsørgelsesydelser og efterværn. Det sikrer korrekt håndtering af området i forhold til lovgivningen og kan betyde mange kroner i kommunekassen.

Varde Kommune og KMD har i samarbejde etableret en række rapporter, der gør opgaven med at følge op på de mellemkommunale betalinger meget lettere og samtidig har rapporterne et potentiale for at finde ret mange penge til kommunekassen. Rapporteringerne bidrager ikke bare til at finde fejl og sikre økonomien her og nu, men vil også være et værktøj for kommunens medarbejdere fremover, der bidrager til kontinuerligt at sikre en korrekt registrering af mellemkommunal refusion.

I dag har vi nogle rigtigt dygtige medarbejdere, der har siddet med mellemkommunal refusion i en årrække, men med værktøjet, giver dette os en sikkerhed for, at vi får vendt de relevante sager. Vi er ikke længere så sårbare i forhold til opgaven og en fast medarbejderstab, og opgaven vil vi derfor også fremover selv kunne løse.

Maiken Cramer Schmiegelow, chef for Analyse- og Økonomistyring i Varde Kommune.

Ved en gennemgang af rapporterne kunne kommunens medarbejdere konkludere, at ved hjælp af værktøjet vil de fremover langt lettere kunne finde de potentielt fejlregistrerede sager, som skal rettes op. Sager, som de indtil nu har ledt efter manuelt. En gennemgang af rapporterne har vist, at rapporterne sætter fokus på problematiske registreringer, der ville kunne sikre kommunen beløb i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. årligt.

- I dag har vi nogle rigtigt dygtige medarbejdere, der har siddet med mellemkommunal refusion i en årrække, men med værktøjet, giver dette os en sikkerhed for, at vi får vendt de relevante sager. Vi er ikke længere så sårbare i forhold til opgaven og en fast medarbejderstab, og opgaven vil vi derfor også fremover selv kunne løse, siger Maiken Cramer Schmiegelow, der er chef for Analyse- og Økonomistyring i Varde Kommune.

- Potentielt kan der jo være rigtigt mange penge, som afhænger af korrekt registrering af sagerne. Med rapporterne, får vi en sikkerhed for økonomien og at vi ikke har overset nogle sager, fortsætter hun.

Rapporteringerne handler om at finde mulige fejlregistreringer, hvor kommunen ikke har indhentet den korrekte mellemkommunale refusion på områderne førtidspension, andre forsørgelsesydelser og efterværn. Det økonomiske potentiale i listerne kan være stort, og værktøjet giver samtidig kommunen en sikkerhed for, at både arbejdsgang og registreringspraksis er korrekte, så kommunen ikke går glip af mellemkommunale betalinger på områderne.

KMD OPUS Insight, indtægtsoptimering

Sammen med bl.a. Varde Kommune, er KMD i gang med at udvikle en portefølje af produkter, der skal sikre kommunerne korrekt registrering af data og dermed sikre indtægtsoptimering. Det drejer sig om at etablere rapporteringer, der sikrer, at kommunen registrerer sine data korrekt, og dermed opnår den korrekte statsrefusion, udligning og mellemkommunale betaling.

Produkterne handler i første omgang om refusion, udligning og mellemkommunal betaling inden for områderne:

  • Førtidspension/andre forsørgelsesydelser og efterværn.
  • Hjemmehjælp og plejevederlag.
  • Kommunal udligning.
  • Særligt dyre enkeltsager.