To studerende

I foråret 2019 indgik én af Danmarks store erhvervs- og gymnasieskoler NEXT pilotaftale med KMD om udvikling og leveringen af et nyt studieadministrativt system, som skal erstatte den statslige EASY-A-løsning.

I foråret 2019 indgik én af Danmarks store erhvervs- og gymnasieskoler NEXT pilotaftale med KMD om udvikling og leveringen af et nyt studieadministrativt system, som skal erstatte den statslige EASY-A-løsning.

Udviklingen af Studica har siden da kørt i et hæsblæsende tempo, og med fokus på den agile udviklingsmetode, hvor alle parter bliver klogere undervejs og løbende justerer vejen mod målet, har der i hele perioden været mange bolde i luften hos både os og NEXT.

I udviklingen af en afløser for et system med over 25 år på bagen, har vi har hos KMD haft en vigtig opgave i at finde ud af, hvordan processer og workflows understøttes på bedste vis på en moderne ungdomsuddannelsesinstitution. Her har NEXT været en vigtig bidragsyder i at kortlægge, hvordan en fremtidssikret platform skal fungere og hos NEXT er man stadig ikke i tvivl om, at det er vejen frem:

- Vi tror på, at Studica er den rigtige vej, udtaler vicedirektør Kim Saastamoinen-Jakobsen fra NEXT. Han udtaler endvidere:

- Vi har i pilotprocessen gjort os umage med at kortlægge de behov, vi har til et system, hvorefter det så har været KMD’s opgave at udmønte disse behov i funktioner og features. Det betyder også, at vi ikke bare har været med til at bygge et nyt EASY-A 1:1, men i stedet ved hjælp af et grundigt forarbejde kommer til at stå et sted, hvor systemet passer til os.

Vi har i pilotprocessen gjort os umage med at kortlægge de behov, vi har til et system, hvorefter det så har været KMD’s opgave at udmønte disse behov i funktioner og features. Det betyder også, at vi ikke bare har været med til at bygge et nyt EASY-A 1:1, men i stedet ved hjælp af et grundigt forarbejde kommer til at stå et sted, hvor systemet passer til os.

Kim Saastamoinen-Jakobsen, NEXT

Hos KMD har vi over hele perioden haft et stort udviklingsteam, som udelukkende har beskæftiget sig med udviklingen af Studica, og teamet er kun vokset over tid og tæller således nu ca. 40 personer. Foruden udviklingsteamet er der også tilknyttet et forretningsteam, som varetager implementering, planlægning og koordinering med skolerne.

Om udviklingen af Studica udtaler Jan Gaardboe Jensen, direktør i KMD, at det er en af KMD’s største satsninger i nyere tid, og at det rent strategisk er vigtigt for KMD at lykkes med uddannelsesplatformen:

- I vores del af KMD arbejder vi med børn og unge, og et af de overordnede strategiske fokusområder er at skabe en sammenhængende portefølje, hvor data kan følge de unge fra nyfødt til voksen. Vi opererer allerede inden for ungdomsuddannelsessektoren i form af vores vejledningssystem, som assisterer de kommunale uddannelsesvejledere i bl.a. at fastholde unge i ungdomsuddannelse, og vi ved derfor allerede en del fra den verden. NEXT og vores øvrige pilotskoler har været med til at udbygge vores viden på området, udtaler Jan Gaardboe Jensen.

I vores del af KMD arbejder vi med børn og unge, og et af de overordnede strategiske fokusområder er at skabe en sammenhængende portefølje, hvor data kan følge de unge fra nyfødt til voksen.

Jan Gaardboe Jensen, KMD

Pilotfasen på Studica er ved at være ved vejs ende og NEXT og de øvrige skoler skal inden længe i drift med systemet. Når man udskifter et kernesystem på skolen, er man naturligvis nødt til at være skarp på timingen i forhold til overgang og implementering.

- At medvirke til udviklingen af Studica er en spændende og lærerig rejse, og kræver naturligvis en grundig implementering lokalt, udtaler Kim Saastamoinen-Jakobsen, der sammen med resten af styregruppen på NEXT har truffet beslutning om at overgå til Studica i uge 42.

Læs mere om Studica

KMD Studica er et effektivt studiesystem, der skaber sammenhænge på tværs og automatiserer tung administration på en måde, hvor I kan forsimple elevoptagelsen. 

Læs mere om mulighederne her

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for Børn- og Uddannelsesområdet. Så er du altid opdateret med de seneste indsigter og nye løsninger til sektoren.

Tilmeld dig her