Vandsluse

KMD Business Intelligence

KMD Business Intelligence giver jer det samlede overblik over forretningen ved at konvertere data til vigtig viden, så I hurtigere og nemmere kan træffe de rigtige beslutninger.

Databaseret transformation

Vores services hjælper jer med at optimere eksisterende processer og understøtter en databaseret transformation af forretningen.

Skræddersyet visualisering

Vores services hjælper jer med at visualisere dataindsigterne, så I hurtigt kan få et overblik over KPI’er og målopfyldelse.

Prædiktive og præskriptive analyser

Vores services inkluderer både prædiktive og præskriptive analyser til fortidsbaseret og fremtidsfokuseret beslutningstagning.

Automatisering af manuelle opgaver

Erstat mavefornemmelser med viden

Virksomheder har adgang til enorme datamængder fra forskellige kilder i forskellige formater og af varierende kvalitet. Datatransformationen og overgangen fra datastøj til dataindsigt indtræffer, når I kan indhente, processere og værdiforøge datamængderne med en ensartet forretningslogik. KMD Business Intelligence hjælper jer med at følge de KPI’er, der er afgørende for jeres virksomheds succes. Det betyder, at I kan erstatte mavefornemmelser med dataunderstøttede analyser og rapporter, når I skal træffe vigtige forretningsbeslutninger eller planlægge fremtidens markedsstrategi.

Dashboard og visualisering

Mange mennesker kan bedre processere store datamængder ved at se på illustrationer og grafer fremfor Excel-filer eller rapporter. Visualisering af data og dashboards er afgørende for at få et hurtigt overblik over komplekse datamængder og jeres virksomheds vigtigste KPI’er og målopfyldelse. Med datavisualiseringer kan I reagere hurtigt på en aktuel udvikling og foretage justeringer i dele af en proces eller i organisationen.

Data til grafer og disagrammer
Systemer og løsninger der taler sammen

Avancerede dataanalyser

Klassisk rapportering og overblik over sammenhænge leverer ikke tilstrækkeligt input til beslutningstagning. Der er behov for mere avancerede dataanalyser. Det kan både være prædiktive analyser, hvor data bruges til at forudsige, om der er mønstre i tidligere begivenhedsforløb, der kan indikere lignende hændelser i fremtiden. Eller det kan være præskriptive analyser, hvor data anvendes til at foreslå en bestemt handling eller beslutning.

Få succes med Business Intelligence

White paper: Få succes med Business Intelligence
White paper

Faldgruber & fordele, og en guide til at strukturere BI-arbejdet.

Whitepaperet gennemgår først de typiske faldgruber for BI-projekter, så de største fordele forbundet med en struktureret tilgang til BI, og endelig lanceres en best practice-model til BI-arbejdet i 5 trin.

Hent og læs