Opsamling på seneste release

samsung

Fredag d. 12. april havde vi en ny release 3.24.0. I releasen var der blandt andet fokus på fejlrettelser, opgaver, tilbud og virksomheder.


Fejlrettelser:

  • Der har bl.a. været stor fokus på et par specifikke områder som vedrører journalen, opgaver, tilmelding, opdatering af jobcentertilknytning og borgerlisten. Udbyttet af indsatsen skulle gerne have været meget tydelig at mærke efter vores seneste to releases, hvor fejlrettelserne har været med. Vi har under indsatsen af vores fejlrettelser samtidigt optimeret nogle processer, som gerne skulle være med til at øge kvaliteten af de fejl, vi har håndteret, og minimere risikoen for, at de samme fejl skulle genopstå igen.

Opgaver:

  • Der er blevet implementeret en ny automatisk opgave, som kommer frem hvis en borger ikke har været aktiv på sin joblog i 30 dage. Dette er et tiltag der har været stor efterspørgsel på.

  • Vi har justeret på den proces der vedrører hvordan opgaver flyttes til en ny primær ansvarlig sagsbehandler.


Tilbud og virksomheder

  • Vi har ændret brugergrænsefladen omkring placering af borgere i tilbud, så det er blevet mere tydeligt at en virksomhed er inaktiv, og borgeren derfor ikke kan placeres i et tilbud hos virksomheden.


Hvis du har adgang til vores kundenet, kan du læse mere om indholdet i vores seneste release via. vores releasenote herHvis du ikke har adgang, vil du via linket også have mulighed for at søge om adgang til kundenettet.