Nyt modul til hurtig og sikker kommunikation med borgere

Tre kollegaer arbejder sammen

Aalborg Kommune er den første kunde, der har taget løsningen KMD Nova Borgerdialog i brug. Det har de været så flinke at fortælle lidt om, og det vil vi gerne dele med jer i dette nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil blive fulgt op af et webinar, hvor vi vil præsentere løsningen, og I kan stille spørgsmål til deltagerne fra Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune er den første kunde, der har taget løsningen KMD Nova Borgerdialog i brug. Det har de været så flinke at fortælle lidt om, og det vil vi gerne dele med jer i dette nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet vil blive fulgt op af et webinar, hvor vi vil præsentere løsningen, og I kan stille spørgsmål til deltagerne fra Aalborg Kommune.

Interview

KMD: kan du fortælle lidt om baggrunden for, hvorfor I ønskede en løsning som KMD Nova Borgerdialog?

Aalborg: I forbindelse med GDPR-aktiviteterne har der været dialog internt i forvaltningen vedr. nødvendigheden af at anskaffe et modul, der kunne udgøre et reelt alternativ til anvendelsen af SMS beskeder. Vores fagområder udtrykte i den forbindelse, at to-vejs dialog med borgerne er nødvendigt via SMS, og at man derfor har en interesse i en smartphoneløsning, der kan benyttes som et lovligt alternativ til dette. I samme ombæring så vi en nødvendighed for at sikre så automatiseret en arbejdsgang som muligt. Hvilket er årsagen til, at Letdialog skulle integreres til KMD Nova ESDH – For at sikre automatisk journalisering.

 

I forbindelse med GDPR-aktiviteterne har der været dialog internt i forvaltningen vedr. nødvendigheden af at anskaffe et modul, der kunne udgøre et reelt alternativ til anvendelsen af SMS beskeder.

Mads Szast, IT-konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

KMD: I har valgt at starte med at implementere KMD Nova Borgerdialog i aktiveringsområdet. Hvad er begrundelsen for at starte her? Hvilke andre områder ser I, kan få en fordel af KMD Borgerdialog?

Aalborg
: Aktiveringsområdet var det sted vi umiddelbart så det største behov for den mere uformelle kontakt til borgere. Det skal siges, at vi også er i gang med at få testet i flere områder. 
Efter SMS-restriktioner har aktiveringsområdet haft behovet for at kunne have den mere løse kommunikation med borgere. Det har både været til servicemeddelelser (fx. husk samtale kl xx på xx adresse), men også til en mere løs dialog med borgeren om status på jobsøgningen.

 

Efter SMS-restriktioner har aktiveringsområdet haft behovet for at kunne have den mere løse kommunikation med borgere. Det har både været til servicemeddelelser (fx. husk samtale kl xx på xx adresse), men også til en mere løs dialog med borgeren om status på jobsøgningen.

Mads Szast, IT-konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

KMD: Hvad byder fremtiden på? Skal løsningen udrulles til andre områder og I givet fald har I en tidsplan for det?

Aalborg: Pt. er planen at flere områder skal på og i gang. Men der har været interesse for vores børne- unge rådgivning om at få det prøvet af. Så det vil vi gå dybere ned i.

KMD: Hvad er jeres erfaringer indtil videre? Dels med implementeringen samt modtagelse hos medarbejdere og borgere?

Aalborg: Vores erfaringer er, at det er en super nem app at gå til, både for medarbejder og borgere. Dog kræver det noget oplæring ift. Novadelen, og hvordan vores medarbejdere får logget på Nova og oprettet dialoger på borgerne.

 

 

Vores erfaringer er, at det er en super nem app at gå til, både for medarbejder og borgere

Mads Szast, IT-konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

KMD: Har du nogle gode råd til andre kommuner som overvejer, hvordan kommunikationen med borgerne kan forbedres ved brug af denne løsning?

Aalborg
: Opsætningen er nøglen for at komme videre med borgerne. Derfor anbefaler vi vores medarbejdere, at de sætter sig ned med borgerne og hjælper dem igennem med at oprette sig i Letdialog, og får dem introduceret til app’en. Når først borgeren er oprettet med NemID, er det ret ligeud resten af vejen. Borgeren kan logge ind med mail + kode, eller fingeraftryk/faceID, så det er nemt for borgeren at tilgå app’en. 

 

Borgeren kan logge ind med mail + kode, eller fingeraftryk/faceID, så det er nemt for borgeren at tilgå app’en.

Mads Szast, IT-konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

KMD: Hvordan har samarbejdet med KMD fungeret?

Aalborg: Jeg tror godt vi kan sige, at vi havde et længerevarende problem med at få journaliseringen på plads. Der har dog været god kommunikation hele vejen igennem mellem os, KMD og Ditmer. Det er der også stadig, hvor vi i vores testperiode prøver at udrede de eventuelle fejl og ændringsønsker, vi støder på i processen. Herunder notifikationerne.

KMD: Hvilke gevinster forventer I at høste?

Aalborg:
Gevinsterne vi forventer er, at vi med KMD Nova Borgerdialog kan sikre en sikker dialog med borgeren, om både formelle og uformelle emner, og deraf styrke det arbejde vores områder yder – om det er omkring jobaktivering, rådgivning af unge eller noget andet. Vi håber derfor at skabe en tættere kontakt til borgerne.

 


Gevinsterne vi forventer er, at vi med KMD Nova Borgerdialog kan sikre en sikker dialog med borgeren, om både formelle og uformelle emner, og deraf styrke det arbejde vores områder yder – om det er omkring jobaktivering, rådgivning af unge eller noget andet.

Mads Szast, IT-konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

KMD: Har Corona-situationen, hvor fysisk kontakt skal begrænses påvirket behovet for den uformelle men samtidig sikre kommunikation, som KMD Nova Borgerdialog tilbyder?

Aalborg: Ja helt klart. En af vores testere af Borgerdialog oplyste, at de fik rigtig mange opkald ind. Havde de alle været oprettet til Letdialog, ville kommunikationen i stedet foregå deri.

KMD: I er startet med kommunikation med borgere. Kan I forestille jer at løsningen også kan anvendes til kommunikation, hvor andre parter deltager, fx borgerens læge eller uddannelsesinstitution? 
Og hvis ja, hvilke perspektiver ser I her?

Aalborg: Vi har til nu løst set på, hvordan et eventuelt samspil mellem Kommunen og hospitalet, og på sigt den praktiserende læge ville fungere. Mulighederne er store med App’en, hvor borgeren blot skal afgive et elektronisk samtykke for at godkende flere parter til at deltage i dialogerne. Dette er som sagt på et tidligt stadie.

 

Mulighederne er store med App’en, hvor borgeren blot skal afgive et elektronisk samtykke for at godkende flere parter til at deltage i dialogerne. Dette er som sagt på et tidligt stadie.

Mads Szast, IT-konsulent, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

KMD Nova Borgerdialog, er et modul til KMD Nova ESDH som bruges til sikker, rettidig og hyppig kommunikation mellem borger, fagpersoner og andre relevante interessenter i borgersager.

Modulet er etableret med Ditmer som underleverandør. Deres løsning, Letdialog, er integreret i KMD Nova ESDH. Så kommunikationen automatisk journaliseres på sagen i KMD Nova ESDH.

Modulet er i stil med Facebook Messenger, som mange borgere allerede kender. Det er både muligt at skrive fra sagen i KMD Nova ESDH og fra den medfølgende app.

Der gemmes ingen data lokalt og kommunikationen foregår via sikrede forbindelser, hvorved modulet lovligt kan anvendes til personfølsomme informationer.