Lønrobotter med KMD Opus

ai robot

Mantraet ’Korrekt løn (og bogføring) til rette tid’ gælder også for robotter. KMD er godt i gang med udvikling af standard lønrobotter baseret på KMD Opus.

Vores filosofi er, at kommuner med samme systemer kan automatisere opgaverne med de samme robotter. Og når robotterne afvikles på vores robotplatform med overvågning og vedligeholdelse, så får man langtidsholdbare og robuste robotter.

Robotdesign sammen med kunderne

Udvikling af robotterne sker med tæt involvering af vores kunder. Når en idé til en robot opstår, laver vi sammen med kundens medarbejdere et konceptuelt design, som trin for trin beskriver, hvad robotten skal udføre, og hvilke oplysninger robotten skal hente eller indberette i forskellige systemer. Robot-idéen drøftes med andre kommuner for at sikre, at robotten uden tilretninger kan anvendes på tværs af kommunerne.

Som supplement til medarbejdernes viden om hvilke opgaver, som skal automatiseres, bruger vi vores implementeringskonsulenters dybe viden om mulighederne i KMD’s systemer. På den måde sikrer vi, at eksisterende funktionalitet i KMD’s systemer udnyttes bedst muligt. Og vi undgår at udvikle robotter med funktioner, som allerede findes eller er planlagt i f.eks. KMD Opus.

Standard-robotter – Plug and play

Kommuner, som ikke selv vil kaste sig ud i egenudvikling af robotter, kan hurtigt og sikkert komme i gang med standard robotter. En standardrobot kan sammenlignes med et Opus-modul: Udviklet til alle Opus-kunder, testet og i drift hos andre kommuner. Indføring af robotter bliver derfor primært en organisatorisk opgave, hvor medarbejderne skal introduceres til at samarbejde med robotten: Hvad gør robotten? Og hvilke opgaver skal vi tage os af manuelt?

Mere forretning mindre teknik

KMD bruger Kofax Kapow som RPA-platform. Med denne platform kan kunderne både udvikle egne robotter og afvikle standardrobotter. Vi kalder platformen KMD RaaS (Robots as a Service) fordi vi inkluderer vigtige services til at opnå sikker drift: Fejlhåndtering og overvågning af robotternes kørsler, så udbetalinger og bogføringer kan ske inden fastlagte frister. Og vedligeholdelse af robotterne, så de også kan køre efter opdateringer af systemer.

P.t. er der 11 kommuner, som har KMD RaaS.

Hvis du vil vide mere…

Hvis du vil høre mere om vores robotter – eller har idéer til nye robotter – så hører vi gerne fra dig. Tag kontakt til din Service Delivery Manager, så arrangerer vi et møde, hvor vi forklarer nærmere om robotterne eller afdækker nye muligheder for automatiseringer.

Robot til fakturering af AKUT-refusion

Robotten automatiserer følgende opgaver:

 • Robot udsøger TR-indberetninger fra aktuel samt tidligere perioder (op til 12 måneder tilbage indtil frist for fakturering), som ikke er faktureret pga. for sene indberetninger
 • Robot danner grundlag for fakturering: Specifikation med medarbejder og beløb fra AKUT-beregning, administrationsgebyr, modtager med CVR og evt. EAN-nr.
 • Robot danner en faktura med KMD Opus Fakturaadministration
 • Robot udkonterer indtægt til enhederne ved indberetning af engangsydelser i KMD Opus Personale.
 • Fejlsituationer logges og sendes til manuel behandling.

Robot til børne- og straffeattester

Robotten bestiller børne- og straffeattester afhængig af, hvor medarbejderne er ansat:

 • Robotten identificerer hvilke medarbejdere, der skal indhentes børne- og/eller straffeattester for ud fra ansættelsestidspunkt og organisatorisk enhed
 • Robotten forbereder et regneark, hvorfra liste med cpr-nr. og navn overføres manuelt til bestillingsbilledet på politi.dk
 • Robotten behandler svar på bestillingen: Hvis attesten ikke har bemærkninger, så registreres dette i medarbejderens personalemappe. Hvis attesten har bemærkninger, så overgår sagen til manuel sagsbehandling. Hvis medarbejderen ikke giver samtykke, genbestiller robotten attest og orienterer medarbejderens leder
 • Fejlsituationer logges og sendes til manuel behandling.

Robot til indberetning af engangsydelser

Robotten indberetter engangsydelser ud fra et regneark:

 • Robotten læser regneark med et standardformat
 • Robotten indberetter hver engangsydelse på PA30
 • Når alle engangsydelser er indberettet, sender robotten link til liste med behandlede engangsydelser til en mailadresse
 • Fejlsituationer logges og sendes til manuel behandling.