Har du styr på økonomien?

Kolleger i økonomiafdeling taler sammen

Vidste du, at der for de sjællandske kommuner er en forskel på 310.000 kr. for udgifter til botilbud i den dyreste og billigste kommune? Det viser en analyse foretaget af VIVE.

Socialområdet er under pres, og det er et faktum, at budgetrammen ikke rækker til den nuværende strukturelle udvikling, hvis opgaverne gribes an som hidtil. For at drive specialiserede tilbud af høj kvalitet er en effektiv styring af økonomien en afgørende forudsætning, så flere borgere kan hjælpes sikkert videre i livet. Vi har samlet en række af de udfordringer, som karakteriserer fremtiden for det specialiserede socialområde og beskrevet, hvordan KMD kan hjælpe med at løse udfordringerne.  

Se analysen fra VIVE her. 

Læs mere om KMD Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til jeres borgerforløb. Her kan I samarbejde om effektive forløb på tværs af sundhed, omsorg og socialområdet.

Læs mere om mulighederne her