Nyt team bag KMD Nexus

Ældre par skriver under på papir

KMD Nexus tilbyder i dag en bredt favnende løsning til social-, sundheds-, og omsorgsområdet, og vi vil nu lægge yderligere vægt på at sikre innovation, så KMD Nexus både nu og i fremtiden vil understøtte din faglighed med ny teknologi. Vi har derfor gennemgået organisationsændringer i KMD Nexus teamet.

KMD Nexus tilbyder i dag en bredt favnende løsning til social-, sundheds-, og omsorgsområdet. Kernefunktionaliteten er i 2018 og 2019 udvidet markant med nye løsninger rundt om KMD Nexus, hvor blandt andre videoløsningen KMD Nexus Video, KMD Nexus Sundhedslogistik til hjælpemiddelområdet samt EVA, din besøgsplanlægningsassistent, er kommet til.

Vi ønsker nu at styrke udviklingen og samle alle kræfter bag KMD Nexus i ét team. Hidtil har kernefunktionalitet og omkringliggende nye løsninger været adskilt i to teams, men fra den 1. juli 2019 samles begge teams under ét. Med den nye organisering lægger vi yderligere vægt på at sikre innovation, så KMD Nexus både nu og i fremtiden vil understøtte din faglighed med ny teknologi, så du også vil få glæde af f.eks. robotter, som kan automatisere arbejdsgange. Samtidig vil vores Customer Succes Managers (forhenværende Service Delivery Managers) øge fokus på, at du og dine kollegaer har den bedste oplevelse med KMD Nexus.

Den nye organisering betyder, at Lars Kornerup Sørensen fremover vil lede udviklingen af KMD Nexus, hvor hans fokus vil være på at sikre et stærkt samarbejde på tværs af hele teamet.

Den nye organisering betyder samtidigt at Ole Vilster, fra 1. juli vil skifte til KMD’s jobcenterområde, hvor han vil indgå i ledelsen af KMD Momentum. Lars vil varetage den daglige dialog med jer alle og overtage de dialoger, som Ole hidtil har haft ansvar for.

Har du spørgsmål til den nye organisation, og hvilken betydning det eventuelt kan have for dig, så tag kontakt til din Customer Succes Manager eller send dit spørgsmål til Servicedesk.