KMD Easy Energy roadmap

Datadrevet indsigt

Vores udviklingsteams og forretningsspecialister arbejder løbende på at optimere KMD Easy Energy og levere ny funktionalitet. Dette kan enten være i form af nye features, optimering af eksisterende, bedre understøttelse af arbejdsgange og processer, lovvedligehold, mv. I denne artikel vil vi komme med et overblik over nogle af de større projekter, vi arbejder på ift. KMD Easy Energy det næste års tid.

MobilePay Subscriptions 

Vi er ved at tilføje Mobilepay Subscriptions (abonnementsløsning) til vores selvbetjeningsløsning, minForsyning, således at dette kan anvendes som en fortløbende betalingsmetode for jeres kunder. 

Løsningen henvender sig til de forsyningsselskaber, som ønsker at tilbyde deres kunder et større udvalg af betalingsformer til aconto, årsafregning og andre løbende betalinger. MobilePay Subscriptions sikrer jeres kunder en nem og gnidningsfri vej til faste automatiske betalinger.

minForsyning 2.0

Den nye version af minForsyning er allerede rullet ud hos mange af vores kunder, og vi arbejder løbende på at udvide og modernisere løsningen yderligere. Dette indebærer bl.a. at vi omskriver de gamle plugins fra version 1.0, og tilføjer forbedringer undervejs. 

Herunder kan nævnes notifikationer, tilføjelse af benchmark-funktionalitet til afkøling samt visning af forbrug. Derudover har vi også fået gode indspark fra eksisterende kunder på tilføjelsen af vis produkt-funktionalitet samt muligheden for at kunden selv kan skifte produkt (vedrører kun el).

App 2.0 

I forlængelse af minForsyning 2.0 kigger vi også ind i at udvikle en ny og forbedret version af vores app til minForsyning. Vores udgangspunkt er at lave en tidssvarende app – både teknologisk, funktionelt og visuelt. App’en vil kunne tilpasses den enkelte forsyning ud fra ønsker og behov i form af, at man kan tilvælge ekstra funktioner og plugins, på samme måde som man kan i minForsyning.

Integration til KMD Figuras

Vi har udviklet integration til KMD Figuras, som er et helt nyt ERP-system målrettet til forsyningsbranchen. Flere af vores KMD Easy Energy kunder skal i gang med løsningen i 2020, og det er selvfølgelig vigtigt, at der er en sømløs og smidig integration imellem ERP-systemet og afregningssystemet, så relevante data flyder på tværs af de to løsninger, herunder automatisk overførsel af konteringer, afstemningsoplysninger, dokumentation i form af revisionsspor, osv.

Inddrivelse via PSRM

Det nye inddrivelsessystem til Gældsstyrelsen, PSRM, er ligeledes en vigtig del af vores roadmap. Vi har allerede udviklet en del af grundlaget for at kunne implementere PSRM, og vi følger generelt den tidsplan, der foreligger fra Gældsstyrelsen på projektet. I den forbindelse afventer vi bl.a. specificering af nogle fordringstyper, som vil være næste skridt i projektet.

Udvidelser til Cockpit

I vores modul Cockpit får man som bruger et nemt og hurtigt overblik over sager eller oplysninger, der skal behandles - og der linkes til den specifikke kunde i KMD Easy Energy for nem videre behandling. Dermed bliver man præsenteret for sager, der skal behandles, fremfor at man som bruger aktivt skal fremsøge disse.

Vi arbejder på at tilføje følgende nye kilder til vores Cockpit-modul i løsningen:

  • Tvangsauktioner
  • Rekonstruktion
  • Gældssanering 


MitID

NemID anvendes i dag som login til minForsyning, og i og med denne udfases medio 2021 og erstattes med MitID, så vil dette også bliver understøttet i minForsyning. Dermed sikres det, at jeres kunder fortsat vil kunne logge ind via dette efter udfasningen af NemID.

SMS

Vi er ved at tilføje SMS som en kommunikationskanal, således at man som forsyning kan kommunikere med sine kunder via SMS. I første omgang til at give besked omkring aflæsninger, og på sigt vil der udvides til at kommunikere omkring andre ting, fx alarmgrænser, jf. næste afsnit.

Alarmgrænser og notifikationer

Vi er ligeledes ved at tilføje mulighed for, at forsyningskunden kan få notifikationer/alarmer ift. deres forbrug. I første version understøttes notifikation ved uafbrudt vandforbrug de seneste 24 timer, og derefter vil der blive udvidet til andre forsyningsarter. Notifikationer kan sendes ud pr. e-mail i første omgang og dernæst pr. SMS.

Læs mere om KMD Easy Energy

KMD Easy Energy er en Software-as-a-Service-løsning (SaaS) til forbrugsafregning og kundehåndtering og hjælper virksomheder med at digitalisere og effektivisere forretningen samt skabe gode kundeoplevelser

Læs mere om mulighederne her